Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Europejski nakaz aresztowania
Posiadanie broni

ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN W NORWEGII

Różnorodność biologiczna w Norwegii

Z powodu dużej różnicy szerokości geograficznej w Norwegii, na obszarze całego kraju, roślinność jest bardzo różnorodna. Spośród nich 210 gatunków jest zagrożona, a 13 należy do gatunków endemicznych, czyli spotykanych wyłącznie w określonych obszarze Norwegii. Obecnie zmniejszenie różnorodności biologicznej na świecie występuje od 100 do 1000 razy szybciej niż 50 lat temu. Szacuje się, że w ciągu najbliższych 25 lat, co najmniej 10% gatunków roślin i zwierząt może zniknąć. Pełną listę gatunków roślin zagrożonych można znaleźć pod adresem: www.artsportalen.artsdatabanken.no.

Przykłady gatunków zagrożonych wyginięciem

Około połowa gatunków roślin umieszczonych w Czerwonej Księdze jest związana z leśnictwem. Do zachowania tych gatunków kluczowe jest zachowanie siedlisk lub chociaż elementów siedlisk. Ponadto wymagane jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej. WWF pracuje nad wprowadzeniem nowych i lepszych standardów Żywego Lasu oraz pracuje nad wprowadzeniem FSC (Forest Stewardship Counsil). Do przyczyn takiego stanu rzeczy należy nadmierna wycinka lasów, zmiany gatunków drzew, budowa dróg leśnych oraz pożary lasów. Parki Narodowe w Norwegii znajdują się przede wszystkim na terenach górskich, a 1,7% lasów jest objętych ochroną.
Pod adresem: www.artsportalen.artsdatabanken.no można uzyskać szczegółową listę gatunków zagrożonych wyginięciem, główne czynniki oddziaływania na zwierzęta i ich preferowane siedliska występowania.

FAQ

1. Gdzie można uzyskać informacje na temat gatunków roślin objętych ochroną w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Który organ jest odpowiedzialny za zachowanie różnorodności biologicznej w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Jakie są główne czynniki zagrażające bioróżnorodności roślin? Pokaż odpowiedź

4. Co to jest WWF (World Wide Fund For Nature)? Pokaż odpowiedź

5. Co to jest FSC (Forest Stewardship Council A.C.)? Pokaż odpowiedź

6. Czym jest Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych? Pokaż odpowiedź

7. Czy wywóz zagrożonych wyginięciem gatunków roślin oraz wykonanych z nich produktów jest legalny? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wywozu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Zagrożone gatunki roślin w Norwegii"