Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Zbrodniarze
Zagrożone gatunki roślin

EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA W NORWEGII

ENA – Europejski nakaz aresztowania

Europejski nakaz aresztowania (ENA) obejmuje kraje Unii Europejskiej (UE). Jest to wniosek dotyczący aresztowania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w celu wykonania wyroku pozbawienia jej wolności lub zastosowania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności na terenie innego kraju, niż kraj pochodzenia danej osoby. Wniosek ten wydawany jest przez organ państwa rodzimego i na jego mocy osoba podejrzana ma zostać przekazana do państwa, które wydało nakaz aresztowania. ENA uznaje wzajemne orzeczenia sądowe państw uczestniczących w przekazaniu oraz zakłada kontakty pomiędzy organami sądowymi. ENA gwarantuje poszanowanie podstawowych praw człowieka osoby aresztowanej oraz respektuje decyzje europejskiej konwencji praw człowieka. Ponadto osobie aresztowanej, na podstawie ENA, przysługuje prawo do posiadania prawnika oraz korzystania z pomocy tłumacza.

Procedura przekazywania osób pomiędzy państwami członkowskimi UE a Norwegią

ENA obowiązuje w państwach należących do UE, ale Norwegia (Islandia również) zawarła umowę z państwami członkowskimi na mocy, której możliwe jest przekazywanie osób podejrzanych i zatrzymanych poprzez wydanie wniosku ENA. Ponadto umowa ta zapewnia kontrolę postępowania w sprawie dokonania aresztowania. Warto tutaj zaznaczyć, że Norwegia (wraz z Islandią oraz Lichtensteinem) należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Pomimo, że kraj ten nie przystąpił do UE, godzi się na dostosowywanie swoich praw do wymogów UE. Decyzja Rady w sprawie ENA między UE a Królestwem Norwegii została zawarta w 2006 roku. Jej pełna treść dostępna jest pod adresem: eur-lex.europa.eu.

FAQ

1. W jakim przypadku może być wydany nakaz aresztowania? Pokaż odpowiedź

2. Jakie dane zawiera wydawany ENA? Pokaż odpowiedź

3. W jakim terminie państwo, w którym aresztowano daną osobę, musi przekazać ją do państwa, w którym wydano ENA? Pokaż odpowiedź

4. Czy istnieje zasada podwójnej odpowiedzialności w przypadku ENA? Pokaż odpowiedź

5. Czy ENA ma wymiar polityczny? Pokaż odpowiedź

6. Czy państwa UE mogą odmówić przekazania własnych obywateli? Pokaż odpowiedź

7. Jakie istnieją podstawy do odmowy przekazania osoby? Pokaż odpowiedź

8. Kto ponosi koszty za tranzyt przekazywanej osoby? Pokaż odpowiedź