Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
2. Jakie informacje powinny się znaleźć na norweskiej fakturze?


Powrót do zakładki FAQ


Faktura powinna zawierać następujące elementy.

Po pierwsze ważne jest to aby każda faktura miała swój numer. Powinien znajdować się on w górnej części faktury i co najważniejsze faktury muszą być numerowane kolejno, to znaczy za numerem dziesiątym musi być jedenasty, dwunasty i tak dalej.

Po drugie - każda faktura musi zawierać numer organizacyjny przedsiębiorstwa, które sprzedaje towar lub usługę. Numer ten jest dziewięciocyfrowy, a jeśli przedsiębiorstwo jest płatnikiem VAT na końcu numeru powinno znajdować się oznaczenie tego faktu poprzez trzy litery MVA.

Po trzecie na fakturze musi znajdować się data jej wystawienia, jest to bardzo ważne, ponieważ informuje o tym, jakiego okresu dotyczy faktura.

Po czwarte data płatności - jest ona potrzebna między innymi w celu zarządzania przepływami pieniężnymi, czyli tak zwany cash flow. Każdy przedsiębiorca powinien kontrolować kto, kiedy i ile mu wpłacił. A jeśli klient się spóźnia można mu wysłać przypomnienie.

Po piąte na fakturze muszą się znajdować dane sprzedawcy usługi lub towaru. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje informacje na temat tego kto wystawia fakturę.

Po szóste faktura powinna zawierać dane kupującego, czyli klienta. Warto tutaj zauważyć, o ile rachunek w sklepie może być wystawiony bez imiennie, o tyle faktura jest imienna Pokazuje przez to drugą stronę transakcji wymiany pieniądza i usługi lub towaru.

Po siódme - numer konta bankowego, bardzo ważne jest aby klient wiedział na jakie konto powinien wpłacić pieniądze za towar lub usługę. Niekiedy w przedsiębiorstwie odbywa się także obrót gotówką, wówczas trzeba prowadzić tak zwaną kasę, jednakże urząd podatkowy zwraca szczególną uwagę na to, aby wszelkie płatności w przedsiębiorstwie odbywały się za pomocą pieniądza elektronicznego. Jest wówczas większy porządek w dokumentacji księgowej.

Po ósme - opis usługi lub towaru, bardzo ważne jest żeby możliwie dokładnie opisać wyświadczoną usługę lub sprzedany towar. Oczywiście oprócz wymienionych informacji najważniejsza jest kwota na fakturze, czyli cena towaru lub wykonanej usługi. Jeżeli firma jest płatnikiem VAT należy wyszczególnić kwotę VAT oddzielnie.

Ponadto na fakturze mogą wystąpić również inne informacje, które nie są obowiązkowe. Jest to na przykład numer klienta, numer KID wystawiającego fakturę.

Reasumując warto zadbać o to żeby faktura była dobrze wystawiona. W przypadku kontroli urzędu podatkowego jest to pierwsze i zarazem najważniejsze kryterium uczciwości firmy, i nieuporządkowane faktury mogą sugerować, że przedsiębiorstwo oszukuje państwo - nie płaci podatków, bądź działa w inny, niezgodny z prawem sposób.