Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Najczęściej zadawane pytania:


1. Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o odszkodowanie w Norwegii?

Aby dostać odszkodowanie w Norwegii, trzeba spełnić 3 warunki:
- podstawa do odpowiedzialności,
- strata ekonomiczna,
- przewidywalny związek przyczynowości pomiędzy uszkodzeniem i stratą.

2. Komu przysługuje prawo do odszkodowania?

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy wypadku może uzyskać kierowca pojazdu poszkodowanego, pasażerowie, piesi, rowerzyści i motocykliści, którzy doznali obrażeń fizycznych wskutek wypadku komunikacyjnego w Norwegii.

3. Czy można występować o rekompensatę po wypadku w przypadku szkody materialnej?

Tak, po wypadku w Norwegii można występować o rekompensatę za wszelkie szkody spowodowane wypadkiem. Odnosi się to zarówno do szkód fizycznych i psychicznych (zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, za doznany ból, cierpienie fizyczne i psychiczne) jak i szkód materialnych.

4. Co zalicza się do szkód materialnych po wypadku?

Zniszczone rzeczy, koszty leczenia, koszty rehabilitacji, utracone dochody i możliwości zarobkowania.

5. Kiedy roszczenia z wypadków ulegają przedawnieniu?

Podobnie jak w Polsce, roszczenia z wypadków w Norwegii przedawniają się w okresie 3 lat od momentu zaistnienia szkody.

6. Czy możliwe jest zgłoszenie szkody, jeśli nie zakończyło się jeszcze leczenia, a zbliża się termin przedawnienia?

Tak, należy bezwzględnie zgłosić szkodę przed upływem tego terminu, nawet w przypadku niezakończenia leczenia.

7. Czy jeśli potrącił mnie samochód, mogę dostać odszkodowanie?

Tak.

8. Jeśli potrącił mnie samochód i to ja jestem odpowiedzialny za wypadek, czy mogę dostać odszkodowanie?

Działa tu zasada odpowiedzialności obiektywnej, tzn. prawo do odszkodowania należy się bez względu na to, kto jest winny wypadkowi.

9. Czy powyższa zasada dotyczy również rowerzystów?

W przypadku rowerzystów dodatkowym warunkiem jest posiadanie własnego ubezpieczenia wypadkowego.

10. Jaka powinna być wysokość odszkodowania?

Wysokość odszkodowania ma pokryć twoją stratę ekonomiczną związaną z wypadkiem.

11. Jaka jest podstawa do poświadczenia o winie drugiego kierowcy?

Dokumentem podstawowym do ustalenia odpowiedzialności za wypadek jest notatka policyjna wskazująca winę drugiego kierowcy. Trzeba pamiętać, że na miejscu zdarzeni dostajemy jedynie krótką notatkę informacyjną z danymi drugiego uczestnika oraz jednostki policji.

12. Czy warto wzywać policję do małej stłuczki?

Tak, wzywanie policji w Norwegii nawet do małych stłuczek ma sens. Policja norweska działa bardzo sprawnie, a także wydaje notatki policyjne dosyć dokładnie opisujące przebieg zdarzenia, co jest ważne przy ubieganiu się o odszkodowanie.

13. Czy mogę pozwać sprawcę wypadku o odszkodowanie?

W sprawie karnej masz prawo do pozwania sprawcy o odszkodowanie za twoją ekonomiczną stratę związaną z popełnieniem przestępstwa.

14. Czy można liczyć na odszkodowanie w przypadku pobicia?

Jeśli jesteś ofiarą przemocy możesz mieć prawo do odszkodowania od norweskiego państwa. Sprawa musi być jednak zarejestrowana na policji.

15. Czy należy się odszkodowanie, jeśli wydarzył się wypadek w pracy?

Wstępnie istnieje prawo na odszkodowanie, jeśli poniesione zostały uszkodzenia ciała w czasie pracy.

16. Czy pracodawca jest zobowiązany do ubezpieczenia swoich pracowników?

Pracodawca jest zobowiązany ubezpieczyć wszystkich swoich pracowników. Reguluje to podstawa prawna odpowiedzialności, czyli „Prawa uszkodzeń w czasie pracy” (nor: Yrkesskadeforsikringsloven).

17. Ile wynosi wysokość odszkodowania za wypadek w pracy?

Wysokość wypłat od ubezpieczalni jest naliczana według standardowego systemu i jest dodatkiem do zasiłków od norweskiego państwa.

18. Czy mam prawo do odszkodowania, jeśli mój mąż zmarł w trakcie wykonywania pracy?

W przypadku śmierci spadkobiercy mają prawo do wypłaty od ubezpieczalni.

19. Podczas pracy odłamek wpadł mi do oka. Skończyło się na zabiegu i długiej rekonwalescencji. Czy mogę starać się o odszkodowanie?

Osoby, które uległy wypadkowi przy pracy w Norwegii nie z własnej winy mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie. W sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił należytego przeszkolenia, nie wyposażył pracownika w odzież ochronną, odpowiedni sprzęt i narzędzia, źle zorganizował czas pracy, obciążył pracownika pracą ponad siły - poszkodowany może skutecznie wnieść roszczenia.

20. Złamałem rękę w pracy. Czy to prawda, że powinienem poinformować inspekcję pracy?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy w Norwegii, powinien niezwłocznie zgłosić wypadek pracodawcy. Na pracodawcy spoczywa obowiązek poinformowania o zajściu Arbeidstilsynet – norweskiej inspekcji pracy oraz zgłoszenia wypadku w NAV – norweskim urzędzie ubezpieczeń społecznych.

21. Jestem pracodawcą - kiedy muszę informować NAV o wypadku pracownika ?

Pracodawca jest zobowiązany powiadomić NAV o każdym wypadku, w wyniku którego pracownik odniósł obrażenia fizyczne.

22. Czy jeśli zachorowałem na chorobę zawodową mam prawo do świadczeń?

Osoby, które ulegną wypadkowi przy pracy lub zapadną na chorobę zawodową, mogą skorzystać z prawa do szeregu świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń społecznych lub też odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej pracodawcy.

23. Kto ma prawo do odszkodowania za obrażenia poniesione w miejscu pracy?

Wszyscy pracownicy/zatrudnieni, którzy doznali obrażeń pracując dla norweskich pracodawców mają prawo do odszkodowania. To samo dotyczy pracowników pracujących dla zagranicznych firm, które prowadzą swą działalność na terenie Norwegii, gdy firmy te zobowiążą się uiścić składki ubezpieczeniowe za swych pracowników w Norwegii.

24. Czy pracownik, pracujący na zastępstwie, również ma prawo do odszkodowania?

Każdy pracownik ma prawo do odszkodowania, nieważne, czy jest to osoba zatrudniona na stałe bądź w zastępstwie; osoba pracująca na cały etat bądź w niepełnym wymiarze godzin. Zarządzenie o odszkodowaniu nie dotyczy jedynie osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

25. Czy nieubezpieczony pracownik może dostać odszkodowanie?

Nawet jeśli pracodawca nie ubezpieczył swych zatrudnionych od obrażeń poniesionych w miejscu pracy, nieubezpieczeni pracownicy mają prawo do odszkodowania.

26. Czy osoby pracującymi na czarno mają prawo do odszkodowania?

Osoby pracujące na czarno, nieposiadające pozwolenia na pobyt itp. także mają prawo do odszkodowania.

27. Kogo należy poinformować o wypadku w pracy?

Bardzo istotne jest jak najszybsze poinformowanie o wypadku zakładu ubezpieczeń społecznych oraz tego towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym pracodawca wykupił ubezpieczenie od obrażeń poniesionych w miejscu pracy.

28. Czy muszę kogoś informować o wypadku, jeśli jako pracodawca, nie wykupiłem ubezpieczeń?

Jeżeli pracodawca nie wykupił ubezpieczenia, należy o sprawie poinformować Związek ds. Ubezpieczeń od Obrażeń Nabytych w Miejscu Pracy (norw. Yrkesskadeforsikringsforeningen) w Oslo.

29. Jak należy informować o wypadku (pisemnie, ustnie)? Czy trzeba używać języka norweskiego?

O wypadku należy poinformować na piśmie, można to uczynić po angielsku.

30. Co powinno znajdować się w dokumencie informującym o wypadku?

Dokument powinien zawierać dane osobowe oraz informacje o urazie/nabytej chorobie, o tym, kiedy uraz miał miejsce, nazwę i adres pracodawcy itd.

31. Kiedy należy informować o wypadku?

O sprawie należy poinformować jak najszybciej. Zwłoka może spowodować utratę prawa do odszkodowania.

32. Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać odszkodowanie?

Ustawa o odszkodowaniu z tytułu obrażeń poniesionych w miejscu pracy odnosi się do urazów i chorób doznanych/nabytych „ w pracy, w miejscu pracy i w czasie pracy”. Warunkiem wypłacenia odszkodowania jest, by obrażenie/choroba powstały w związku z pracą/środowiskiem pracy, w czasie i miejscu pracy.

33. Jakie obrażenia uprawniają do ubiegania się o odszkodowanie?

Typowe obrażenia, jakich można doznać przy pracy, i które uprawniają do odszkodowania to: rany cięte, zmiażdżenia, urazy doznane na skutek upadków itd.

34. Jakie choroby zawodowe uprawniają do ubiegania się o odszkodowanie?

Choroby zawodowe uprawniające do odszkodowania to np. uszkodzenia skórne, uszkodzenia płuc.

35. Jak wysokie jest odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Jeśli spełnione są konieczne warunki, można domagać się odszkodowania za straty finansowe, np. teraźniejsze i przyszłe wydatki, straty związane z utratą dochodu – teraz i w przyszłości. Dodatkowo wypłaca się odszkodowanie za trwały i znaczny (więcej niż 15% inwalidztwa) uszczerbek na zdrowiu.

36. Czy po wypadku można dostać jakieś uprawnienia z systemu ubezpieczeń społecznych?

Tak, poszczególni poszkodowani pracownicy mogą uzyskać szereg uprawnień związanych z systemem ubezpieczeń społecznych.

37. Czy należy później udokumentować straty poniesione przez wypadek?

Tak, dlatego ważne jest, by zachować wszelkie rachunki itp.

38. Jak długo trwają procedury?

Sprawy związane z obrażeniami doznanymi w pracy zazwyczaj trwają bardzo długo, często wiele lat. Dzieje się tak m.in. dlatego, że często wypłacenie odszkodowania jest rozważane po tym, jak urazy zostaną poddane próbie wyleczenia i sytuacja zdrowotna zostanie ustabilizowana.

39. Co w przypadku, gdy nie zgadzam się z orzeczeniem towarzystwa ubezpieczeniowego?

W tym przypadku możliwe jest złożenie zażalenia do specjalnego biura ds. skarg i zażaleń (Forsikringsklagekontor), które zajmie się sprawą nieodpłatnie. Można także udać się ze sprawą do sądu, jednakże zazwyczaj wiąże się to ze znaczącym ryzykiem itd.

40. Kto ma prawo do świadczeń ze strony zakładu ubezpieczeń społecznych?

Pracownicy, którzy doznali urazów/nabyli choroby zawodowe mają prawo do świadczeń z zakładu ubezpieczeń społecznych, jeżeli są jego członkami.

42. Jak dowiedzieć się, czy przysługuje mi prawo do takich świadczeń?

Powinieneś/powinnaś skontaktować się ze swoim lokalnym biurem ubezpieczeniowym i dowiedzieć się, czy przysługuje ci prawo do świadczeń.

43. Co w przypadku, gdy przysługuje mi takie prawo?

Osoby objęte systemem ubezpieczeń społecznych uzyskają pełne pokrycie wydatków na pomoc lekarską, leki, specjalistyczny sprzęt, niezbędne pomoce medyczne itd.

44. W wyniku wypadku przy pracy złamałem nogę, musiałem przejść operację i długo leżałem w szpitalu. Czy mogę liczyć na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, czy dostanę tylko odszkodowanie od ubezpieczalni?

Jeżeli pracownik doznał trwałego i znaczącego uszczerbku na zdrowiu/nabył chorobę zawodową to może mieć prawo do odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, które wypłaca się niezależnie od odszkodowania przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

45. Czy mogę dostać od systemu ubezpieczeń społecznych na przystosowanie domu do niepełnosprawnego, jeśli stałem się niepełnosprawny przez wypadek przy pracy?

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych zawiera szereg postanowień przyznających rozszerzone uprawnienia, w ramach tego postanowienia szczególne odnoszące się do rent, środków na rehabilitację, środków na przystowanie dla osób, które wskutek urazu stały się niepełnosprawne itd.

46. Kiedy informować wydział ubezpieczeń społecznych? Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, jeśli nie poinformuję ich dostatecznie szybko?

Wydział ubezpieczeń społecznych powinien zostać poinformowany o urazie/nabytej chorobie tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli informacja nie zostanie przekazana w ściśle określonym terminie może dojść do utraty uprawnień do świadczeń.

47. Czy można liczyć na pokrycie kosztów pomocy prawnej dla osób, które uległy wypadkowi?

Tak. Osoby takie mogą liczyć na pokrycie kosztów pomocy prawnej albo przez towarzystwo ubezpieczeniowe, albo w oparciu o zarządzenie o darmowej pomocy prawnej ( w drugim przypadku może być konieczne uiszczenie niewielkiej opłaty).