Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
21/10/2016

Zatrudnienie pracownika w firmie jednoosobowej w Norwegii

Wiele firm jednoosobowych w miarę rozwijania biznesu i wzrostu otrzymywanych zleceń, zaczyna zastanawiać się nad zatrudnieniem pracowników do pomocy. Wtedy zaczynają się pytania na temat kosztów utrzymania pracownika i obowiązków, które przybędą pracodawcy z tytułu zatrudnienia dodatkowych osób. Firma Quali (http://quali.no/) przygotowała najważniejsze informacje dla każdego przyszłego pracodawcy.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

work

Utrzymanie pracownika w firmie

Koszty związane z zatrudnieniem pracownika dzielą się na koszty stałe i zmienne. Koszty te pokrywa pracodawca. Do kosztów stałych zaliczamy:

1. opłatę z tytułu zatrudnienia  pracownika Arbeidsgiveravgift- zazwyczaj wynosi ona 14,1% od kwoty wynagrodzenia brutto, ale stawka zależy od obszaru siedziby firmy i w Finmark i Nord- Troms wynosi 0%;

2. wynagrodzenie za urlop Ferienpenger – stawka wynosi 10,2 lub 12% od kwoty wynagrodzenia brutto, świadczenie nalicza się, co miesiąc i najlepiej odkładać te pieniądze na osobne konto (sparekonto), wypłacane jest pracownikowi za rok poprzedni;

3. obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne OTP – minimalną wartością jest 2% od kwoty wynagrodzenia brutto.

Koszty zmienne związane są z NNW (wysokość zależna od rodzaju wykonywanej pracy), przeszkoleniem pracowników w zakresie HMS, który jest odpowiednikiem polskiego BHP, zasiłkiem chorobowym (przez pierwsze 16 dni zwolnienia płaci pracodawca) i innymi szkoleniami zależnymi od rodzaju wykonywanej pracy. Można przyjąć, że koszty zmienne wynoszą około 5% od wynagrodzenia brutto pracownika.

Obowiązki pracodawcy

W pierwszej kolejności trzeba dokonać wpisu firmy w Rejestrze Pracodawców (NAV Aa- registeret), następnie zawrzeć umowę, a w następnej kolejności pracownik stara się o skattekort. Obowiązkiem pracodawcy jest wypłata pracownikowi wynagrodzenia za jego pracę oraz zapłata podatków z tego tytułu. Dla pracowników z branży budowlanej lub sprzątającej niezbędne jest zamówienie kart branżowych – odpowiednio byggekort lub renholdskort.

Procedura naliczania i wypłacania płacy pracownikowi

1) Pracownik wypełnia timeliste.

2) Po zakończonym miesiącu pracy pracodawca nalicza wynagrodzenie pracownikowi na podstawie wypracowanych godzin .

3) Pracodawca wypłaca przelewem wynagrodzenie na konto pracownika.

4) Pracodawca płaci zaliczkę na podatek dochodowy skattetrekk do 15. dnia następnego miesiąca z konta firmowego na skattetrekskonto.

5) Pracodawca składa Druk A-melding – do każdego 5 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc.

6) Pracodawca płaci Skattetrekk (z konta bankowego Stattetrekskonto) oraz Arbeidsgiveravgift (z konta firmowego)- do 15 dnia co dwa miesiące.


Przydatne informacje dla pracodawców:

http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=92397


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=