Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
01/05/2016

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

Polacy, którzy mieszkają w Norwegii z rodzinami, a nawet, gdy rodzina pozostała w Polsce, mają prawo do świadczeń rodzinnych wypłacanych przez NAV. Sprawdź, kiedy możesz otrzymywać pomoc i jak ją uzyskać.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

familiebarnehage

Komu przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego i opiekuńczego?

O świadczenia tego typu mogą ubiegać się: ­ rodziny, które mieszkają na terenie Norwegii i planują tam pozostać przez najbliższe 12 miesięcy, pod warunkiem, że są zarejestrowane w Urzędzie

Ewidencji Ludności i przebywają w kraju legalnie; ­ rodziny, które chcą zostać w Norwegii krócej niż 12 miesięcy, pod warunkiem, że pochodzą z państwa, które należy do EOG (czyli Polacy mogą się ubiegać o świadczenia nawet jeśli nie planują rocznego pobytu w Norwegii); ­ rodziny, w których jeden z rodziców pracuje, posiada firmę lub zasiłek w innym kraju z obszaru EOG, wtedy jednak świadczenia norweskie są pomniejszane o kwotę, którą rodzina otrzymuje ze strony innego państwa; ­ rodziny, w których jeden z rodziców mieszka poza Norwegią i nie ma dochodów, wtedy rodzic pracujący w Norwegii otrzymuje całą kwotę świadczeń rodzinnych; ­ rodziny, w których jeden z rodziców pracuje na norweskim statku lub szelfie kontynentalnym, pod warunkiem, że nie jest marynarzem z Litwy, Polski lub Rumunii zarejestrowanym w NIS.

W przypadku, gdy osoba została oddelegowana z kraju rodzinnego do pracy w Norwegii, nie ma prawa do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii.

W jaki sposób ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego i opiekuńczego w Norwegii?

O świadczenia tego typu należy ubiegać się poprzez złożenie wniosku na stosownych formularzach, które dostępne są na stronie NAV. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak: ­ zaświadczenie o tym, że jest się rodzicem, ­ dokument zawierający stały lub tymczasowy numer osobisty, ­ dokument z numerami identyfikacyjnymi członków rodziny, ­ kopię rozliczeń płac i podatków za rok poprzedzający datę złożenia wniosku oraz kopię potwierdzeń otrzymanych wypłat w roku bieżącym, ­ kopię umowy o pracę. W przypadku, gdy wnioskodawca posiada własny biznes, konieczne jest przesłanie kopii potwierdzeń zleceń, faktur i wydruków z ksiąg podatkowych.

Od kiedy można dostawać świadczenia rodzinne?

Zasiłek rodzinny jest wypłacany już od pierwszego miesiąca po narodzinach dziecka, a w przypadku rodzin, które dopiero przyjeżdżają do Norwegii z dzieckiem, od pierwszego miesiąca po przyjeździe. Jeśli dziecko urodziło się w Norwegii, a rodzic był zarejestrowany, świadczenie wypłacane jest zazwyczaj automatycznie.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne są zobowiązane do zgłaszania do NAV wszelkich zmian związanych z miejscem zamieszkania, sytuacja materialną czy zawodową.


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=