Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
22/12/2015

Zasiłek chorobowy dla Polaków pracujących w Norwegii

Jako obywatele kraju należącego do EOG, Polacy pracujący w Norwegii mają, na pewnych warunkach, prawo do świadczeń pomocy socjalnej, na przykład do zasiłku chorobowego. W tym celu należy być zatrudnionym w Norwegii i mieć przepracowane przynajmniej 4 tygodnie w kraju lub innym państwie EOG. Oprócz warunku zatrudnienia istotne jest, że z powodu choroby lub ciąży nie uzyskuje się dochodu, z którego odprowadza się składkę emerytalno-rentową, a ponadto uzyskiwany dochód miesięczny jest równy co najmniej połowie kwoty bazowej.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

doctor-563428_1280

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które ma pomóc pracownikowi w przypadku przejściowego pogorszenia stanu zdrowia. Kto może otrzymać zasiłek? Prawo do zasiłku mają osoby, które ze względu na chorobę, mogłyby stracić źródło dochodu oraz utracić możliwość powrotu do aktywności zawodowej. Zasiłek chorobowy wypłaca NAV, gdzie trzeba złożyć zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie, które poświadcza niezdolność do pracy. Wniosek o zasiłek, który stanowi część D zwolnienia lekarskiego, należy także przesłać lub dostarczyć do lokalnego biura NAV. Jeżeli powyższe warunki są spełnione, można otrzymać zasiłek również jeśli przebywa się poza granicami Norwegii.

Świadczenie wypłacane jest od 16. dnia zwolnienia chorobowego – wcześniej świadczenie chorobowe wypłaca pracodawca. W tym celu należy złożyć do pracodawcy własne oświadczenie o chorobie, a pracodawca powinien udzielić bliższych informacji na temat składania oświadczenia własnego. Do pracodawcy można przesłać także część D zwolnienia lekarskiego.

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy? Świadczenie można pobierać maksymalnie przez rok i należy wówczas poddawać się kontroli z Urzędu Pracy oraz uczestniczyć aktywnie w procedurach służących aktywizacji zawodowej, które mają służyć jak najszybszemu i komfortowemu powrotowi do pracy. Prawo do zasiłku odnawia się dopiero po przepracowaniu kolejnych 26 tygodni. Wysokość wypłacanego świadczenia jest przeliczana na podstawie ostatnich 4 tygodni zarobkowania i wysokości dochodów z tego okresu – zasiłek będzie wynosił pomiędzy 20 a 100 procent wysokości tych dochodów.


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=