Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
15/12/2015

Straciłeś pracę w Norwegii? Sprawdź, jak starać się o zasiłek dla bezrobotnych i ile wynosi!

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany w Norwegii ma za zadanie częściowo zastąpić utracone dochody. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Zasiłek przysługuje osobom, które straciły pracę lub ich dochód został ograniczony o co najmniej 50%. Świadczenie wypłacane jest także osobom, których dochód w ubiegłym roku kalendarzowym wynosił co najmniej 1.5 kwoty bazowej. Zasiłek wypłacany jest osobom zarejestrowanym w NAV jako osoby:

–  bezrobotne,

–  mieszkające lub przebywające w Norwegii,

– zakładające własną działalność gospodarczą,

– bezrobotne z powodu upadłości firmy,

– które ukończyły służbę wojskową,

– oraz byłym pracownikom, którzy pracowali co najmniej 8 tygodni na pełnym etacie przez ostatnie 12 tygodni.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

work

Częściowy zasiłek przysługuje osobie, która pracuje w wymiarze 50% ustalonego wymiaru czasu, przebywa na zwolnieniu lekarskim lub otrzymuje inne świadczenia.

Jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych? W celu uzyskania finansowania należy złożyć odpowiedni wniosek w biurze NAV w miejscu zamieszkania. Należy także dostarczyć dokumentację potwierdzającą stosunek pracy:

– umowę o pracę i świadectwo pracy,

– dokumentację uzyskanego dochodu: roczne zestawienie płac i zaliczek na podatek,

– pozwolenie na pobyt i pracę,

– w niektórych przypadkach wniosek E 301. E 301 jest dokumentem potwierdzający pracę w ciągu ostatnich 3 lat w innym kraju EOG.

Lata przepracowane poza Norwegią również wliczają się do okresu pracy. Zaświadczenie powinno być wypełnione przez władze kraju, w którym osoba pracowała. Oprócz złożenia wniosku i stosownej dokumentacji, należy także zarejestrować w NAV swoje CV i podanie o pracę, a co 14 dni przesyłać karty meldunkowe. Zbyt późne wysłanie karty meldunkowej jest równoznaczne z potrąceniem pewnej kwoty z zasiłku.

Możliwe jest uzyskanie dodatku na dziecko w wieku poniżej 18 lat. Osoby starające się o dodatek na dziecko powinny dostarczyć również akt urodzenia dziecka. Wysokość dodatku wynosi 17 NOK dziennie. Można starać się także o dodatek urlopowy, który przysługuje osobie przebywającej na zasiłku przez okres dłuższy niż 8 tygodni w ciągu roku kalendarzowego. Wynosi 9.5% zasiłku brutto otrzymanego w poprzednim roku.

Wysokość przyznanego świadczenia jest uzależniona od osiąganych dochodów w poprzednim roku kalendarzowym lub od średniej z trzech ostatnich lat. O zasiłek można ubiegać się już tydzień przed dniem utraty pracy. Zbyt wcześnie nadesłany wniosek może zostać odrzucony. Świadczenie przyznawane jest od dnia złożenia wniosku, który rozpatrywane jest przez około 3 tygodnie.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Świadczenie przysługuje: 104 tygodnie, jeśli wysokość dochodów wynosiła co najmniej dwa razy tyle co kwota bazowa, 52 tygodnie przy niższych dochodach, 26 tygodni dla osób, które zakończyły służbę wojskową lub 26 tygodni, jeśli czas pracy został zredukowany przez pracodawcę do co najmniej 50%.

Trzeba pamiętać o obowiązku zgłaszania wszystkich zmian, które mogłyby mieć wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia, takich jak wyjazd za granicę, zmianę sytuacji rodzinnej lub zawodowej.

Więcej znajdziesz na: https://pol-nor.com/zapomogi-w-norwegii/.


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=