Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
22/02/2017

Jakich formalności powinienem dopełnić po przyjeździe do Norwegii?

Formalności, które trzeba załatwić przed przyjazdem albo zaraz po przyjeździe do Norwegii zależą od celu wizyty w tym kraju. Urząd, który zajmuje się sprawami imigrantów to UDI. Ta instytucja odpowiedzialna jest za rozpatrywanie wniosków obcokrajowców, którzy chcą przyjechać do Norwegii (w celu pracy, do rodziny czy w celach turystycznych). Aby łatwiej można było zorientować się w formalnościach, które trzeba załatwić przy przyjeździe do Norwegii, informacje zostały uporządkowane pod kątem celu wizyty.

Formalności Norwegia

Polski dowód osobisty w Norwegii – czy wystarczy do załatwienia formalności?

W związku z tym, że w Norwegii nie korzysta się z dowodów osobistych, takich jakie funkcjonują w Polsce, lepiej w tym kraju przy wjeździe i w różnych instytucjach, legitymować się paszportem. Dowód osobisty wystarczy do przekroczenia granicy, jednak może nie wystarczyć np. do założenia konta w banku.

Ile czasu można przebywać w Norwegii bez zgłaszania tego władzom?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo przyjechać do Norwegii, żeby tu pracować, studiować lub mieszkać.

 • W przypadku pobytu turystycznego na terenie Norwegii można przebywać do trzech miesięcy. W tym czasie nie trzeba mieć zezwolenia na pobyt. W przypadku chęci pozostania na terenie Norwegii dłużej, trzeba zwrócić się do UDI, by uzyskać pozwolenie na pobyt.
 • W przypadku chęci przyjazdu do Norwegii w celu poszukiwania pracy można przebywać na terenie kraju przez 6 miesięcy, jednak trzeba zgłosić się na policję najpóźniej w trzy miesiące po przyjeździe. W tym celu należy umówić się na wizytę poprzez portal UDI (tutaj). Należy stworzyć swoje konto, wypełnić formularz i wybrać termin wizyty, biorąc pod uwagę to, że czas oczekiwania może się wydłużyć, szczególnie w okresie wakacyjnym. W wyznaczonym terminie należy stawić się na wizytę z ważnym dokumentem tożsamości (dowodem lub paszportem).

*Jeśli po upływie 6 miesięcy nie uda się znaleźć pracy, to trzeba wyjechać z Norwegii. W przypadku ponownego przyjazdu do kraju konieczna jest kolejna wizyta na policji (maksymalnie do trzech miesięcy od momentu powrotu).

*Jeśli uda się znaleźć pracę w ciągu 6 miesięcy, trzeba ponownie umówić się na wizytę na policji. Pozwolenie na pobyt zostanie wydane na podstawie umowy o pracę lub zapewnienia o zatrudnieniu.

Pozwolenie na pobyt wydawane przez policję – jak załatwić?

O pozwolenie na pobyt można ubiegać się od razu po przyjeździe do Norwegii, bez względu na planowany czas pobytu w tym kraju. Można też od razu podjąć pracę i zamieszkać w Norwegii, jednak trzeba zgłosić się na policję do trzech miesięcy od momentu przyjazdu do kraju. Brak pozwolenia po trzech miesiącach pobytu w Norwegii może skutkować mandatem. Wydanie pozwolenia jest bezpłatne. Przez cały pobyt w Norwegii trzeba spełniać warunki pozwalające na ten pobyt. Przykładowo: utrata pracy może spowodować utratę pozwolenia na pobyt, rozwód także może być powodem do utraty takiego pozwolenia, chyba że przebywa się na terenie kraju wystarczająco długo i otrzymało się pozwolenie na pobyt stały.

Prawa norweskiego pracownika

Po uzyskaniu pozwolenia na pobyt i w przypadku podjęcia pracy taka osoba ma prawo do:

 • Zmiany pracy.
 • Pracy u kilku pracodawców.
 • Do sprowadzenia do Norwegii swojej rodziny (która także ma obowiązek zarejestrowania pobytu).
 • Po pięciu latach w Norwegii można uzyskać prawo do stałego pobytu.

Jak wyrobić kartę podatkową w Norwegii?

Jest niezbędna do podjęcia pracy. Wyrabia się ją w urzędzie podatkowym (Skatteetaten). Na podstawie karty podatkowej odciągany jest podatek. Aby wyrobić kartę podatkową należy stawić się w jednym z urzędów podatkowych oraz:

 • złożyć wniosek o wydanie karty podatkowej (wniosek RF-1209 do pobrania także w urzędzie),
 • wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości,
 • posiadać ważną umowę o pracę lub zapewnienie od pracodawcy o zatrudnieniu.

Karta podatkowa w formie elektronicznej przesyłana jest do pracodawcy, który na jej podstawie odciąga zaliczki na podatek dochodowy.

UWAGA zmiany! Przeczytaj koniecznie o Kildeskatt – podatek dla pracowników zagranicznych.

Jak wyrobić norweski numer personalny?

Ten numer jest odpowiednikiem polskiego peselu. Osoby, który zamierzają przebywać w Norwegii krócej niż pół roku, otrzymują tymczasowy numer personalny, tzw. D-nummer. Osoby, które zamierzają przebywać w Norwegii dłużej niż pół roku, otrzymują stały numer personalny tzw. personnummer lub fødselsnummer. Osoby, które otrzymały numer tymczasowy, a planują zostać w Norwegii dłużej niż pół roku, powinny złożyć wniosek o wydanie stałego numeru personalnego wraz ze zgłoszeniem przeprowadzki do Norwegii. Wniosek o D-nummer składa się wraz z wnioskiem o wydanie karty podatkowej w urzędzie podatkowym. Wniosek o personnummer także składa się w urzędzie podatkowym wraz ze zgłoszeniem przeprowadzki do Norwegii. W tym wypadku konieczne będzie jeszcze posiadanie umowy kupna lub wynajmu mieszkania.

Numer personalny jest niezbędny do załatwienia wszelkich urzędowych spraw w Norwegii:

W razie otrzymania stałego numeru personalnego należy przestać posługiwać się numerem tymczasowym. Stały numer przyznawany jest na całe życie. Zawiera datę urodzenia uzupełnioną o pięć dodatkowych cyfr.

Jak zgłosić przeprowadzkę do Norwegii?

Osoby, które przyjeżdżają do Norwegii z zamiarem mieszkania w kraju co najmniej przez pół roku, powinny zgłosić przeprowadzkę do Norwegii. Konieczna jest wizyta na policji (zarezerwowana przez UDI). W urzędzie podatkowym należy przedstawić umowę o pracę oraz kontrakt na mieszkanie. Urząd przyznaje wtedy stały numer personalny. Inaczej ma się sytuacja w przypadku osób, które korzystają z łączenia rodzin.

Jak założyć konto w Norwegii?

Każda osoba, które chce podjąć pracę w Norwegii, musi mieć konto bankowe na własne nazwisko. Do założenia konta potrzebny będzie dowód lub paszport oraz norweski numer personalny. Osoby posługujące się tylko dowodem osobistym mogą nie uzyskać np. dostępu do konta elektronicznego. Warto więc posługiwać się w Norwegii paszportem, który daje o wiele większe możliwości.

Zmiana adresu zamieszkania

O każdej zmianie adresu zamieszkania należy powiadomić urząd podatkowy. Do urzędu należy też zgłosić wyprowadzkę z Norwegii i podać nowy adres w kraju zamieszkania.

Studia w Norwegii

Chcąc przyjechać do Norwegii na studia także trzeba uzyskać pozwolenie na pobyt na policji. Można to zrobić od razu, nie czekając do momentu upłynięcia trzech miesięcy. Aby uzyskać pozwolenie na pobyt jako student trzeba:

 • dostać się na uczelnię lub do szkoły średniej,
 • mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie się w Norwegii lub członków rodziny, którzy pomogą w utrzymaniu,
 • posiadać kartę EKUZ lub prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

W trakcie studiów można pracować. W razie podjęcia pracy można zmienić swój status ze studenta na osobę pracującą bez konieczności uzyskiwania nowego pozwolenia na pobyt z policji. Student może sprowadzić do Norwegii małżonka, partnera lub dziecko (konieczna będzie rejestracja pobytu tych osób na policji). Po pięciu latach można uzyskać pozwolenie na pobyt stały.

Przeczytaj również: Jak rozpocząć studia w Norwegii?

Jak sprowadzić rodzinę do Norwegii?

Osoba, która zarejestrowała swój pobyt w Norwegii może zaprosić do siebie członków swojej rodziny (i zamieszkać razem), którzy także powinni zarejestrować swój pobyt. Takim osobom trzeba zapewnić utrzymanie. Jeśli zarejestrowana osoba jest studentem, to zaproszony członek rodziny może być partnerem lub małżonkiem. Partnerstwo (norweskie samboer) może w takim przypadku mieć miejsce tylko jeśli obydwie osoby mają ukończone 18 lat, mieszkają razem od co najmniej dwóch lat lub mają dziecko albo spodziewają się dziecka. Do studenta może też przyjechać dziecko.

Osoba z własnymi środkami na utrzymanie

Aby otrzymać pozwolenie na pobyt można przyjechać do Norwegii z wystarczającą liczbą środków na utrzymanie. Minimalna kwota, którą trzeba mieć na koncie lub otrzymywać w ramach emerytury to 179 748 koron na rok. Przyjeżdżając z członkiem rodziny trzeba mieć więcej pieniędzy. Należy też posiadać kartę EKUZ albo prywatne ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownik lub właściciel firmy zarejestrowanej na terenie UE

Pozwolenie na pobyt można uzyskać na podstawie kontraktu z norweską firmą. Podczas pobytu można przyjmować nowe zlecenia. Można też sprowadzić do Norwegii swoją rodzinę, która także musi zarejestrować swój pobyt na policji. Po pięciu latach także można uzyskać pozwolenie na pobyt stały.

Właściciel firmy działającej na terenie Norwegii

Pozwolenie można otrzymać jeśli planuje się prowadzenie firmy na terenie Norwegii. Warunkiem jest założenie firmy jednoosobowej. Nie można założyć spółki akcyjnej. Oprócz prowadzenia firmy można pracować. Prawo zezwala na sprowadzenie do Norwegii rodziny, której pobyt trzeba zarejestrować na policji. Podobnie jak w innych przypadkach – po pięciu latach otrzymuje się pozwolenie na pobyt stały.

Jeśli przestało się być właścicielem firmy po upływie co najmniej roku, to można pozostać w Norwegii i szukać pracy. Trzeba zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy. Gdy firma istniała przez mniej niż rok, to jej właściciel może pozostać w Norwegii do pół roku i w tym czasie szukać pracy (konieczne jest też zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy w NAV). Jeśli to choroba lub uraz są powodem przerwania działalności, to mimo tego można dalej przebywać na terenie Norwegii (po załatwieniu wszystkich formalności takich jak np. wizyta u lekarza, która potwierdzi chorobę lub uraz).


Może Cię również zainteresować:


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=