Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Nr telefonu+47 239 60 009
Ubezpieczenia zdrowotne dla pracujących w Norwegii.

Każdy, kto mieszka i pracuje w Norwegii, troszczy się o zdrowie – swoje i bliskich. Czasami zdarza się, że odwiedzamy kraj rodzinny i chcemy skorzystać z opieki medycznej, albo ktoś z naszych bliskich potrzebuje opieki medycznej, a nie jest ubezpieczony. Co robić w takiej sytuacji? Odpowiedź jest bardzo prosta: otrzymać potwierdzenie w Norwegii, że są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłosić się z tym potwierdzeniem do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Uwaga: Jeżeli planujemy w najbliższym czasie pojechać do Polski, i chcesz skorzystać z długotrwałego leczenia, to musimy zadbać o potwierdzenie ubezpieczenia o wiele wcześniej (około 12 tygodni przed wizytą do Polski).

W tym celu wypełniamy druk S1 dawniej druk E-106/109.

Druk S1 jest przeznaczony dla osób pracujących w Norwegii i posiadających status Pendler (dojeżdżający do rodziny w Polsce) oraz D-nummer (tymczasowy norweski numer personalny). Potwierdzenie druku S1 umożliwia pełny dostęp do usług medycznych na terenie Polski i innych krajów EOG* na mocy norweskiego ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia ma pracownik/właściciel firmy jednoosobowej lub obywatel na zasiłku z NAV, który:
- jest zatrudniony przez norweskiego pracodawcę/prowadzi działalność gospodarczą/jest na zasiłku dla bezrobotnych;
- płaci składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii/zaliczki na podatek dochodowy;
- posiada obywatelstwo członka EOG;
- jest na stałe zameldowany w innym kraju należącym do EOG;

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:
- pełne pokrycie kosztów wezwania karetki;
- pełne pokrycie kosztów pobytu i leczenia szpitalnego;
- częściowe pokrycie kosztów niektórych zabiegów;
- niektóre wydatki na leki na tych samych zasadach, jak i w Norwegii.

Na podstawie druku S1 można także ubezpieczyć członków rodziny pracownika. Ważność tego druku wynosi 2 lata. W niektórych przypadkach druk jest wydawany na okres do końca umowy o pracę.

Jeśli jesteś zatrudniony na stałe już ponad roku, należy również dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy, że jesteś nadal zatrudniony.

W przypadku pobierania zasiłku z NAV należy dostarczyć decyzję NAV o przyznanie zasiłku.

Podanie o druk S1:
700 NOK (w tym MVA)
Wypełniam S1 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, Helsekort) przyda się tym, którzy mieszkają z rodziną w Norwegii, ale chcieliby mieć możliwość skorzystania z opieki medycznej na terenie krajów EOG także m. in. w Polsce, podczas krótkiego pobytu. Ubezpieczenie obejmuje także rodzinę, z tym że każdy jej członek powinien posiadać własną kartę. Ważność karty wynosi 3 lata.

EKUZ pozwala na skorzystanie z podstawowych świadczeń medycznych w publicznych ośrodkach zdrowia. Osoby planujące podjąć długotrwałe leczenie powinny postarać się o druk S1.

Czas oczekiwania na kartę wynosi około 2 tygodni. Jeżeli karta jest dopiero w trakcie wyrabiania, a my już znajdujemy się za granicą, można zgłosić się po Certyfikat zastępczy Helsekort.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego:
350 NOK (w tym MVA)
500 NOK (w tym MVA) dla osób z D numerem
Zamawiam Helsekort
*Kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia. Państwo stowarzyszone z UE: Szwajcaria.