Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Norweski portal
Pol-Nor
Pol-Nor
Reklama
Nr telefonu+47 239 60 009
Ubezpieczenia zdrowotne dla pracujących w Norwegii.

Każdy, kto mieszka i pracuje w Norwegii, troszczy się o zdrowie – swoje i bliskich. Czasami zdarza się, że odwiedzamy kraj rodzinny i chcemy skorzystać z opieki medycznej, albo ktoś z naszych bliskich potrzebuje opieki medycznej, a nie jest ubezpieczony. Co robić w takiej sytuacji? Odpowiedź jest bardzo prosta: otrzymać potwierdzenie w Norwegii, że są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne i zgłosić się z tym potwierdzeniem do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Uwaga: Jeżeli planujemy w najbliższym czasie pojechać do Polski, i chcesz skorzystać z długotrwałego leczenia, to musimy zadbać o potwierdzenie ubezpieczenia o wiele wcześniej (około 12 tygodni przed wizytą do Polski).

W tym celu wypełniamy druk E-106 jeżeli mamy tymczasowy numer personalny lub E-109 jeżeli chcemy ubezpieczyć członków rodziny.

Druk E-106 jest przeznaczony dla osób pracujących w Norwegii i posiadających status Pendler (dojeżdżający do rodziny w Polsce) oraz D-nummer (tymczasowy norweski numer personalny). Potwierdzenie druku E-106 umożliwia pełny dostęp do usług medycznych na terenie Polski i innych krajów EOG* na mocy norweskiego ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia ma pracownik/właściciel firmy jednoosobowej, który:
- jest zatrudniony przez norweskiego pracodawcę/prowadzi działalność gospodarczą/jest na zasiłku dla bezrobotnych;
- płaci składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii/zaliczki na podatek dochodowy;
- posiada obywatelstwo członka EOG;
- jest na stałe zameldowany w innym kraju należącym do EOG;

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:
- pełne pokrycie kosztów wezwania karetki;
- pełne pokrycie kosztów pobytu i leczenia szpitalnego;
- częściowe pokrycie kosztów niektórych zabiegów;
- niektóre wydatki na leki na tych samych zasadach, jak i w Norwegii.

Na podstawie druku E-106 można także ubezpieczyć członków rodziny pracownika. Ważność tego druku wynosi 2 lata.

Podanie o druk E106:
500 NOK (w tym MVA)
Wypełniam E-106 Druk E-109 zapewnia natomiast ubezpieczenie zdrowotne tylko mieszkającej w Polsce rodzinie osoby pracującej w Norwegii. Wniosek wypełniają osoby pracujące z reguły na stałe w Norwegii i posiadają fødselsnummer (stały norweski numer personalny). Druk ważny jest także przez 2 lata. Wraz z wypełnionym wnioskiem o dany rodzaj ubezpieczenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Po otrzymaniu druku wnioskodawca przekazuje go do wojewódzkiego oddziału NFZ, odpowiedniego dla miejsca zamieszkania.

Podanie o druk E109:
500 NOK (w tym MVA)
Wypełniam E-109 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, Helsekort) przyda się tym, którzy mieszkają z rodziną w Norwegii, ale chcieliby mieć możliwość skorzystania z opieki medycznej na terenie krajów EOG także m. in. w Polsce, podczas krótkiego pobytu. Ubezpieczenie obejmuje także rodzinę, z tym że każdy jej członek powinien posiadać własną kartę. Ważność karty wynosi 3 lata.

EKUZ pozwala na skorzystanie z podstawowych świadczeń medycznych w publicznych ośrodkach zdrowia. Osoby planujące podjąć długotrwałe leczenie powinny postarać się o druk E-106.

Czas oczekiwania na kartę wynosi około 2 tygodni. Jeżeli karta jest dopiero w trakcie wyrabiania, a my już znajdujemy się za granicą, można zgłosić się po Certyfikat zastępczy Helsekort.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego:
200 NOK (w tym MVA)
500 NOK (w tym MVA) dla osób z D numerem
Zamawiam Helsekort
*Kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia. Państwo stowarzyszone z UE: Szwajcaria.
Pol-Nor