Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Nr telefonu+47 239 60 009

Każdy obywatel EOG, który przebywa na terenie Norwegii ponad 3 miesiące, ma obowiązek zameldować się na policji (UDI). Na spotkanie w celu meldunku, trzeba zarezerwować z wyprzedzeniem datę i czas spotkania. Należy pamiętać, że w dużych miastach kolejki mogą być tak duże, że trzeba pomyśleć o meldunku dwa miesiące wcześniej. Na spotkanie trzeba przygotować dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, źródła utrzymania oraz inne niezbędne dokumenty.

Jeżeli chcesz przenieść rodzinę do Norwegii lub otrzymać stały numer personalny, też musisz zarejestrować się na wizytę w policji. Członkowie twojej rodziny dostaną numery personalne po rejestracji.

Najczęściej w trakcie meldunku na policji trzeba będzie również zameldować się w Skatteetaten, w celu rejestracji miejsca zamieszkania. Po rejestracji otrzymasz dokument registeringbevis. Ten dokument jest często wymagany przez norweskich pracodawców.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Otrzymasz fakturę na e-mail.
Dokonaj zapłaty.
Potwierdzenie autoryzacji otrzymasz na email.


Podanie na policję w celu rejestracji pobytu/otrzymanie stałego numeru personalnego:

500 NOK (w tym MVA*)

*MVA - Merverdiavgift czyli podatek VAT, który w Norwegii wynosi 25 %.
Proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli.
Dane osobowe


Imię (imiona) i nazwisko:Numer telefonu:
Adres email:
Obywatelstwo:
Data urodzenia:
Norweski numer personalny:
Załącz skan paszportu:
Maksymalny rozmiar 1900KB akceptowane pliki jpg/png/pdf.
Data przybycia do Norwegii:
Adres zamieszkania w Norwegii:
Podaj cel pobytu w Norwegii: Jestem zatrudniony w norweskiej firmie
Mam własną firmę w Norwegii
Studiuję w Norwegii
Szukam pracy w Norwegii
Byłeś wcześniej w Norwegii? Tak
Nie

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za złożenie wniosku w oparciu o powyższe dane.

Potwierdzam