Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
27/10/2016

Sprawdź, kiedy możesz stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych!

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje osobom, które straciły pracę lub ich czas pracy został ograniczony o co najmniej 50%. Wysokość zasiłku zależna jest od wysokości osiąganych dochodów w poprzednim roku kalendarzowym. Poniżej zamieszczamy listę sytuacji, w których możesz stracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

Norway-Today-NAV

1. Jeżeli pracujesz w wymiarze godzin przekraczającym 50% regulaminowego czasu pracy.

2. Jeżeli otrzymujesz wynagrodzenie lub masz prawo do wynagrodzenia. Wszelkiego rodzaju płatności w związku z rozwiązaniem stosunku pracy zazwyczaj będą liczone jako wynagrodzenie.

3. Jeżeli przebywasz za granicą, nie jesteś uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Istnieją pewne wyjątki od wymogu dla miejsca zamieszkania w Norwegii, w tym dla tych, którzy mają pozwolenie (certyfikat PDU), aby zachować zasiłek dla bezrobotnych z Norwegii, podczas gdy poszukują pracy w krajach EOG i otrzymali pozwolenie na wyjazd za granicę.

4. Jeżeli przebywasz na wakacjach. Wyjechanie na urlop oznacza, że jako osoba szukająca zatrudnienia nie jesteś dostępny na rynku pracy, dlatego nie należy się zasiłek z tego tytułu. Wyjątkiem jest sytuacja, jeśli otrzymywało się zasiłek dla bezrobotnych przez okres dłuższy niż 52 tygodnie. Można wtedy wziąć urlop na okres do czterech tygodni z prawem do zasiłku dla bezrobotnych. Obejmuje on także wakacje za granicą. Te cztery tygodnie można wykorzystać ciągiem lub jako pojedyncze dni pracy w pełnym wymiarze czasu lub ponad 50% ustalonego regulaminowo czasie pracy.

5. Jeżeli jesteś chory. Nawet w przypadku, gdy nie jesteś uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w momencie choroby, możesz starać się o przyznanie zasiłku chorobowego. Trzeba wtedy posiadać zaświadczenie od lekarza od pierwszego dnia choroby, a następnie złożyć odpowiednie formularze do biura NAV. Dotyczy to sytuacji, gdy bierzesz udział w zajęciach pomagających zdobyć pracę.

6. Jeżeli otrzymujesz zasiłek chorobowy, macierzyński lub adopcyjny, zasiłek w czasie trwania ciąży, AAP (zasiłek z tytułu utraty pracy, który jest przyznawany, gdy utraci się prawo do chorobowego, a nadal nie jest się w stanie podjąć pracy) lub emeryturę. W przypadku, jeśli te świadczenia są zredukowane, można dostać dagpenger, a inne świadczenia, które Ci przysługują są odliczane od tegoż zasiłku.

7. Jeżeli posiadasz status ucznia lub studenta, odbywasz służbę wojskową lub przebywasz w więzieniu.


Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić kilka podstawowych warunków:

– Twój czas pracy został zredukowany o co najmniej 50 procent;

– Twój dochód z pracy wynosił co najmniej 1,5 G (kwota bazowa wymiaru świadczeń społecznych) w minionym roku lub średnio co najmniej 3 G w ciągu trzech ostatnich zakończonych lat kalendarzowych;

– jesteś zarejestrowany/a jako osoba poszukująca pracy i co 14 dni przysyłasz kartę meldunkową;

– rzeczywiście poszukujesz pracy;

– mieszkasz lub przebywasz w Norwegii.

Wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych można składać na tydzień przed pierwszym dniem całkowitego lub częściowego bezrobocia. Ważne, aby wniosku nie składać za wcześnie. Urząd NAV nie może przyznać zasiłku dla bezrobotnych zanim warunki uzyskania tego zasiłku nie zostaną spełnione, dlatego zbyt wcześnie nadesłany wniosek może zostać odrzucony.

Osoby, które zarejestrowały się jako poszukujące pracy mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych od daty rejestracji pod warunkiem, że w ciągu czterech tygodni złożą kompletny wniosek o zasiłek. Jeśli miało się przerwę w otrzymywaniu zasiłku, która trwała do 52 tygodni, i chce się ponownie otrzymywać zasiłek, z zasady należy ubiegać się o wznowienie zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli składa się wniosek o zasiłek dla bezrobotnych, nie jest on wypłacany za trzy pierwsze dni. Dni te nazywa się czasem oczekiwania.


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=