Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Reklama
Regulamin tworzenia stron www na domenach: pol-nor.com, e-bygg.no, mitt-firma.no.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczonych usług przez stronę pol-nor.com.

I Informacje ogólne

1) Każda ze stron Regulaminu zobowiązana jest przestrzegać zapisanych postanowień.
2) Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracji do programu umożliwiającego stworzenie strony www również oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji strony www, zapisu do newslettera oraz prowadzenia statystyk związanych z utrzymywaniem na serwerze strony www.
3) Zarejestrowanie się na pol-nor.com jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
4) Odmowa wyrażenia zgody na zmianę treści Regulaminu oznacza rezygnację z uczestnictwa w programie tworzenia stron www.

II Warunki świadczenia usług

Zabrania się:
1) Wykorzystania szablonu na innej domenie niż podanych w tytule Regulaminu.
2) Umieszczać treści, grafik, plików oraz zdjęć sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści czy propagujących przemoc.
3) Umieszczać treści, grafik, plików oraz zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe.
Odpowiedzialność pol-nor.com:
1) Nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na stronie przez Użytkownika.
2) Nie udostępnia pomocy i wsparcia technicznego (tzw. supportu) w tworzeniu oraz edycji stron.
3) Może usunąć dowolną stronę bez podawania przyczyny.
Odpowiedzialność Użytkownika:
1) Jedynie Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za treść strony www.
2) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w niniejszym Regulaminie.

III Przepisy końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2015.
2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez newsletter pol-nor.com lub publikację stosownej informacji w portalu.
Pol-Nor