Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Nr telefonu+47 239 60 009
Opuszczając na stałe Królestwo Norwegii, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym odpowiedni organ administracji, wraz z podaniem swojego nowego adresu zamieszkania.

Obowiązek powiadomienia o wyjeździe obejmuje osoby:

Mieszkające w Norwegii więcej niż 6 miesięcy.
Zamierzające przebywać poza Norwegią, przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wyjeżdżające do państw leżących poza Skandynawią.

Wymeldowanie się w Norwegii:

300 NOK (w tym MVA*)

*MVA - Merverdiavgift czyli podatek VAT, który w Norwegii wynosi 25 %.
Proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli.
Dane osobowe


Imię:


Drugie imię:
Nazwisko:
Norweski numer personalny:
Stan cywilny:
Zawód po przeprowadzce:
Pracodawca:
Miejsce pracy:
Telefon:
Email:


Dane szczegółowe


Polski pracodawca:
(po powrocie do Polski)


Miejsce pracy:
(po powrocie do Polski)
Norweski adres zamieszkania:
(Byłe miejsce zamieszkania)
Polski adres zamieszkania:
(Nowy adres korespondencyjny)
Adres do korespondencji:
(jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
Z której gminy się wyprowadzasz?
Ile tygodni zamierzasz spędzać w Norwegii? (ilość tygodni)
Czy posiadasz własne mieszkanie/dom w Polsce? Tak
Nie
Czy mieszkanie/dom w Norwegii będzie do Twojej dyspozycji podczas pobytu zagranicą?
Tak
Nie
Czy mieszkanie/dom w Norwegii będzie wynajmowane?
(Jeśli tak, to załącz kopię podpisanej umowy najmu)
Tak
Nie
Data opuszczenia granic Królestwa Norweskiego:
Na jak długo wracasz do Polski: Na stałe lat
Czy posiadasz w Norwegii współmałżonka/dzieci do lat 18? Tak
Nie
Czy będziesz pracował w Norwegii? Tak
Nie

Potwierdzam poprawność wpisanych danych.