Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
19/08/2015

Najważniejsze informacje o zasiłku chorobowym w Norwegii – koniecznie sprawdź!

Fakty o zasiłku chorobowym:

1. Zapomogi i zasiłki mogą pomóc osobom po wypadkach, przewlekle chorym, ale także każdemu innemu pracownikowi, który chwilowo podupadnie na zdrowiu.

2. Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które przebywają na zwolnieniu lekarskim. Wypłacany jest przez NAV (Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej). Jego wysokość zależy od osiąganych dochodów.

3. Norweskie prawodawstwo jest bardzo sprzyjające i pomaga uczciwym pracownikom, jeżeli mają przejściowe problemy. Narzuca też na pracodawców obowiązki, które sprawiają, że nawet po długim okresie choroby łatwiej jest pracownikowi powrócić do aktywności zawodowej.

4. Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez rok i należy wówczas poddawać się kontroli z Urzędu Pracy oraz uczestniczyć aktywnie w procedurach służących aktywizacji zawodowej, które mają służyć jak najszybszemu i komfortowemu powrotowi do pracy.

5. Obywatel Polski może ubiegać się o zasiłek w Norwegii w trakcie ciąży lub choroby, jeśli jest zatrudniony na terenie tego państwa i przepracował tam min. 4 tygodnie. Jeśli wszystkie warunki otrzymania zasiłku są spełnione, można otrzymywać go także poza granicami Norwegii. Należy wtedy poinformować ZUS o chorobie, na formularzu E116 dostarczyć zwolnienie lekarskie, ZUS prześle zaświadczenie i wniosek o zasiłek do NAV w Norwegii. Za monitorowanie chorego pracownika w Polsce odpowiada ZUS.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

medic-563425_640

6. Aby otrzymać zasiłek chorobowy, nie można uzyskiwać innych dochodów, z których odprowadzana jest składka emerytalno-rentowa. Potrzebne jest zaświadczenie lub zwolnienie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy.

7. Wniosek o zasiłek (część D zwolnienia lekarskiego) należy przesłać lub dostarczyć do najbliższego biura NAV.

8. Świadczenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę przez 16 dni, następnie obowiązek ten przejmuje NAV (świadczenie wysyłane jest na konto pod koniec miesiąca). Zasiłek jest przesyłany przez NAV bezpośrednio do pracownika.

9. Osoby posiadające własną firmę nie otrzymają zasiłku chorobowego za pierwsze 16 dni. NAV natomiast wypłaci im zasiłek w wysokości 65% bazowej pensji.

10. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje tylko tym osobom, które poddają się diagnostyce i aktywnie uczestniczą w procesie leczenia.

11. W przypadku powrotu do pracy trzeba przedstawić pracodawcy dokument potwierdzający zdolność do pracy – friskmelding.

12. Aby ponownie uzyskać prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego, trzeba być zdolnym do pracy przez minimum 26 tygodni.

13. Jeśli pracownik po 8 tygodniach choroby nie poczyni prób powrotu do pracy, NAV przestanie wypłacać świadczenie chorobowe. Wyjściem z tej sytuacji jest częściowe zwolnienie lekarskie (gradert sykmelding). Jest to połączenie zwolnienia lekarskiego z wykonywaniem pracy. W takiej sytuacji pracownik utrzymuje częściowy kontakt z miejscem pracy oraz uczestniczy w zadaniach określonych przez pracodawcę w niepełnym wymiarze godzin, ale tylko wtedy, gdy nie istnieją przeciwwskazania medyczne.


Więcej dowiesz się z naszych zakładek: https://pol-nor.com/zasilek-chorobowy-i-renta-w-norwegii/ oraz https://pol-nor.com/sykemelding-w-norwegii/

Wysokie stawki wynagrodzenia pracowników na zwolnieniu lekarskim zachęcają do częstej absencji w pracy.  Z powodu wypłacania pracownikom 100% pensji na zwolnieniu chorobowym, wiele osób uważa, że nie opłaca się pracować, przez co Norwegia jest jedynym krajem OECD, w którym stwierdzono największy odsetek nieobecności w pracy wynikającej z choroby.

Użytkownik „platkiowsiane” na stronie wykop.pl uważa, że trudno jest otrzymać w Norwegii skierowanie do specjalisty. Natomiast „darco3” na tej samej stronie żali się na jakość norweskiej służby zdrowia i kompetencje lekarzy pierwszego kontaktu. „Indeed” opisuje historię swojej pracującej w Norwegii mamy, która udała się do lekarza z chorym pęcherzem moczowym i otrzymała receptę na antybiotyk z penicyliną, choć zaznaczała, że jest na nią uczulona.


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=