Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Lekcja 34 - Zwroty na mszy


W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Amen.

Pan z wami.

I z duchem Twoim.

Panie zmiłuj się nad nami.

Chryste zmiłuj się nad nami.

Oto słowo Boże.

Bogu niech będą dzięki.

Pan z Wami.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza/Marka/Łukasza/Jana.

Oto słowo Pańskie.

Chwała Tobie Chryste.

Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

W górę serca.

Wznosimy je do Pana.

Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.

Godne to i sprawiedliwe.

Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.

Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale

Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.

Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami/obdarz nas pokojem.

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Ciało Chrystusa.
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Amen.

Herre vӕre med der.

Og med din ånd.

Herren har nåde.

Kristus har nåde.

Slik lyder Herrens ord.

Gud vӕre lovet.

Herren vӕre med dere.

Dette hellige evangelium stårskrevet hos Evangelisten Matteus/Markus/Lukas/Johannes.

Slik lyder Herrens ord.

Lovet vӕre du Kristus.

La oss be til Gud, den allmektige, at han vil motta sik Kirkes offer av våre hender.

Til lov og ӕre for sitt navn og til hele verdens frelse.Løft deres hjerter.

Vi løfter vøre hjerter til Herren.

La oss takke Herren, vår Gud.

Det er verdig og rett.

Hellig, hellig, hellig, er Herren, hӕrskarenes Gud. Himlene og jorden er fulle av din herlighet. Hosanna i det høye. Velsignet vӕre han som kommer i Herrens navn. Hosanna i det høye.

Din død forkynner vi Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

For riket er ditt, og makten og ӕren i evighet.

Herrens fred vӕre alltid med dere.

Hils hverandre med fredens tegn.

Guds lam, som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss/gi oss din fred.

Herre, jeg er ikke verdig at du er går inn under mitt tak, men si bare ett ord, såblir min sjel helbredet.

Kristi legeme.