Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót

REJESTRACJA POBYTU W NORWEGII

ETAPY ZAKŁADANIA FIRMY ABY OTWORZYĆ FIRMĘ JEDNOOSOBOWĄ W NORWEGII:

 1. 1. Należy złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku osób:

a) posiadających norweski numer personalny (fødselsnummer) oraz kody MinID wniosek składa się elektronicznie. Trzeba zalogować się na swoje konto na portalu altinn.no i wypełnić wniosek „Samordnetregistermelding Del 1 – Hovedblankett – BR1010B”,

b) nieposiadających norweskiego numeru personalnego dokumenty wysyła się pocztą na adres: Brønnøysundregistrene, Postboks 900, 8910 Brønnøysund. Komplet dokumentów składa się z:

 • kopii paszportu, którą można uzyskać w norweskim komisariacie policji,
 • wydrukowanego i wypełnionego wniosku o założenie firmy jednoosobowej „Samordnetregistermelding Del 1 – Hovedblankett – BR1010B”, który dostępny jest tutaj,
 • wydrukowanego i wypełnionego formularza dotyczącego nadania numeru personalnego „Anmodning om tildelingav D-nummer – BR1015B”, który dostępny jest tutaj.

 1. 2. Trzeba poczekać na rejestrację firmy. W przypadku wniosków:

a) złożonych elektronicznie czas oczekiwania na rejestrację firmy wynosi ok. 3-5 dni roboczych,

b) złożonych listownie czas oczekiwania na rejestrację firmy wynosi ok. 4-6 tygodni.

  1. 3. Po pomyślnym zarejestrowaniu firmy przedsiębiorca otrzyma z urzędu list z numerem organizacyjnym firmy. Osoby nieposiadające numeru personalnego otrzymają drugi list, w którym będzie informacja dotycząca nadania tego numeru.

  1. 4. Po otrzymaniu numeru organizacyjnego firmy należy założyć w banku konto firmowe.

  1. 5. Najpóźniej po pierwszym roku prowadzenia działalności trzeba złożyć wniosek o kartę podatkową.

 1. 6. Po przekroczeniu 50 tysięcy koron obrotów w ciągu dwunastu następujących po sobie miesięcy należy zgłosić firmę do Rejestru Podatników VAT (Merverdiavgiftsregisteret):

a) za pomocą portalu altinn.no i kodów MinID, po zalogowaniu trzeba wybrać i wypełnić formularz „Samordnet registermelding”,

b) listownie wysyłając wypełniony formularz BR-1010 (druga część), który można znaleźć tutaj, na adres lokalnego urzędu podatkowego.

Po ok. dwóch tygodniach od zgłoszenia firma zostanie zarejestrowana w Rejestrze Podatników VAT, a przedsiębiorca otrzyma informację o terminie płatności podatku VAT.

 1. 7. Po dopełnieniu powyższych formalności należy pamiętać o regularnym płaceniu zaliczek na podatek dochodowy oraz należności z tytułu podatku VAT. Obliczać i wpłacać powyższe podatki można samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego (w Norwegii bez problemu można znaleźć polskie biura).

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE FIRMY W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O ZAREJESTROWANIE FIRMY W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORSTW

Poniżej zawarte są informacje, które są przydatne do uzupełnienia wniosku. Podane numery zgadzają się z numerami rubryk na druku.

1. Navn/Foretaksnavn – nazwa/nazwa przedsiębiorstwa

1.1. W tym polu należy podać pełną nazwę podmiotu. Nazwa firmy jednoosobowej powinna zawierać nazwisko właściciela.

1.2. To pole służy do zmiany nazwy podmiotu.

1.3. Tu można wpisać nazwę skróconą firmy. Jeśli nazwa firmy na sklepie, szyldzie czy wizytówce jest inna niż ta „oficjalna”, to w tym polu należy ją podać.

2. Meldingen gjelder – zgłoszenie dotyczy. Trzeba zaznaczyć punkt określający cel złożenia wniosku:

2.1. Rejestracja nowej firmy.

2.2. Zmiana lub uzupełnienie danych już zarejestrowanej firmy.

2.3. Decyzja o zakończeniu działalności.

2.4. Zamknięcie firmy.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy przekazania lub przejęcia działalności trzeba wypełnić pole nr 9 i 10.

 • Osoba kupująca wypełnia rubrykę 9a podając datę kupna lub przejęcia działalności, a w polu 10a wpisuje dane osobowe poprzedniego właściciela działalności.
 • Osoba sprzedająca lub przekazująca działalność wpisuje datę sprzedaży lub oddania działalności w polu 9b, a dane nabywcy w polu 10b.

3. Registrering i andre registre – rejestracja w innych rejestrach

3.1. Rejestr Foretaksregisteret – zaznaczyć należy albo JA albo NEI. W rejestrze Foretaksregisteret trzeba zarejestrować firmy jednoosobowe jeśli będą zajmować się:

– handlem lub

– planują zatrudniać więcej niż 5 pracowników etatowych.

W przypadku zaznaczenia JA należy uiścić opłatę 2 832 NOK. Faktura przyjdzie pocztą wraz z dokumentami potwierdzającymi założenie firmy.

3.2. Podatek VAT – JA trzeba zaznaczyć w przypadku, gdy podmiot chce zostać zgłoszony jako płatnik podatku VAT od chwili złożenia wniosku. W tym celu należy złożyć załącznik Del 2. Jeśli firma chce skorzystać z limitu kwoty wolnej od podatku MVA – zaznacza w tym punkcie NEI. Wtedy do 50.000 NOK obrotu w ciągu 12 miesięcy firma wystawia faktury, które nie zawierają MVA, dopiero z chwilą przekroczenia limitu – przedsiębiorstwo powinno zostać zgłoszone do Merverdiavgiftsregisteret (Rejestru VAT) na druku Samordnet registermelding Del 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret – BR1011B

3.3. Pracownicy/podmioty pobierające wynagrodzenie.

NEI zaznacza osoba prowadząca działalność samodzielnie. JA w tej rubryce wybierają firmy, które planują zatrudniać pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo zostanie zgłoszone do Rejestru Pracodawców Aa-registeret.

3.4. Działalność prowadzona w różnych miejscach/ pod różnymi adresami.

Po zaznaczeniu JA podmiotowi zostaną dostarczone informacje, co jeszcze trzeba przesłać.

4. Hovedkontorets adresse – główna siedziba firmy/adres firmowy lub adres odwiedzin

Gate – ulica, husnummer – numer domu, sted – miasto, postnummer – kod pocztowy, kommune – gmina, land – kraj, hjemmeside – strona internetowa.

Firmy zakładane w Norwegii muszą posiadać adres siedziby w Norwegii.

5. Postadresse – adres korespondencyjny (wypełnia się jeśli jest inny niż adres siedziby firmy)

Postboks – skrzynka pocztowa, e-postadresse- email, Gate – ulica, husnummer – numer domu, sted – miasto, postnummer – kod pocztowy, kommune – gmina.

6. Virksomhetens beliggenhetsadresse – adres oddziału (jeśli firma posiada oddział)

Jeśli natomiast prowadzi się firmę w kilku miejscach, to pole zostaje puste, a zaznaczyć trzeba pole nr 3.4. Dalsze instrukcje zostaną przysłane z urzędu.

7. Innsender/gebyransvarlig – zgłaszający/osoba, która jest odpowiedzialna za wnoszenie opłat

Osoba podana w tej rubryce będzie otrzymywała odpowiedzi dotyczące zgłoszenia rejestracyjnego. Bedzie także musiała uiścić opłatę za wpis do Rejestru Handlowego (Foretaksregisteret) jeśli w punkcie 3.1. jest zaznaczona odpowiedź JA.

8. Organisasjonform – formy organizacyjno – prawne

W tej rubryce trzeba zaznaczyć krzyżykiem formę, w jakiej chce się prowadzić działalność, czyli Enkeltpersonforetak – firma jednoosobowa.

9. Stiftelse av enhet – utworzenie podmiotu gospodarczego

10a. Kjøp/overtakelse av virksomhet fra – nabycie działalności

10b. Salg/overdragelse av virksomhet til – sprzedaż działalności

wyżej wymienione punkty wypełnia się tylko w przypadku zakupu, sprzedaży, przejęcia innego przedsiębiorstwa.

11. Virksomhet/bransje – działalność/branża.

W tym polu trzeba wpisać rodzaj prowadzonej działalności, na jego podstawie zostanie przydzielony kod branży. Należy dokładnie wpisać czym zajmuje się firma, czyli co produkuje, co sprzedaje lub jakie usługi wykonuje w ramach działalności. Na przykład w przypadku działalności budowlanej należy określić czym dokładnie zajmuje się firma, np. układanie płytek, malowanie, budowa domów, itd.

W przypadku prowadzenia działalności w kilku branżach należy wpisać wszystkie zaczynając od tej najbardziej dochodowej lub tej, w której zatrudnionych jest najwięcej pracowników.

Warto wpisać nawet te branże, którymi planujemy zająć się w dalszej przyszłości. Pozwoli to uniknąć ewentualnej kolejnej opłaty za zmianę wpisu do Foretaksregisteret (jeśli zaznaczony JA był punkt 3.1 wniosku). Należy pamiętać, że niektóre czynności wymagają posiadania odpowiednich uprawnień.

12. Daglig leder, innehaver, forretningsfører eller annet kontaktperson – dyrektor, właściciel, kierownik lub osoba do kontaktu

W przypadku firmy jednoosobowej podaje się dane właściciela i zaznacza się X w punkcie innehaver. Podaje się Fødselnummer – numer personalny właściciela, Navn – imię i nazwisko. W następnych polach należy wpisać adres właściciela.

13. Ønsket målform

W tym miejscu trzeba zaznaczyć w jakiej wersji językowej ma być prowadzona korespondencja.

Firmy jednoosobowe nie muszą wypełniać dalszej części formularza poza rubryką nr 27.

27. Underskrifter – podpisy

Bez podpisu wniosek jest nieważny. Podpis potwierdza prawdziwość podanych informacji. Właściciel podpisuje się w rubryce „Underskift”, natomiast po prawe stronie w polu „Gjenta med blokkbokstaver” pisze swoje imię i nazwisko drukowanymi literami.

Pol-Nor