Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Norweski portal
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
07/10/2016

Jak obliczyć podatek dochodowy dla firm jednoosobowych w Norwegii?

Firma Quali stworzyła dla przedsiębiorców „ściągę”, która pokaże, jak obliczyć podatek dochodowy dla firm jednoosobowych w Norwegii. Sprawdź!

Prowadzenie firmy jednoosobowej w Norwegii wiążę się z obowiązkiem wnoszenia opłaty za:

– podatek dochodowy – 25%,

– składkę ubezpieczeniową (odpowiednik polskiego ZUS-u, czyli trygdeavgift) – 11,4%.

Kwota podatku do zapłaty wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

korony_norweskie

W Norwegii istnieją również progi podatkowe, po przekroczeniu których należy odprowadzić jeszcze większy procent podatku. System progów podatkowych zmienia się w każdym roku, na 2016 rok wygląda następująco:

v dochody do 159 800 NOK są opodatkowane na 25%,

v dochody z przedziału 159 800 NOK – 224 900 NOK dodatkowo jeszcze o 0,44%,

v dochody z przedziału 224 900 NOK – 565 400 NOK dodatkowo o 1,7%,

v dochody z przedziału 565 400 NOK – 909 500 NOK dodatkowo o 10,7% (dla mieszkańców Finnmark i Nord-Troms procent dodatkowego podatku wynosi 8,7),

v dochody powyżej 909 500 NOK dodatkowo o 13,7 %.


Etapy płatności podatku dochodowego

• Na początku roku kalendarzowego lub po rozpoczęciu działalności gospodarczej, przedsiębiorca deklaruje wysokość zysku firmy wypracowanego w danym roku.

• Na podstawie złożonej deklaracji, urząd wylicza kwotę zaliczki na podatek, które płatne są w wyznaczonych terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku założenia firmy np. 20 maja, dwa pierwsze terminy zostają ominięte, więc zaliczka rozkłada się tylko na 2 raty.

• Po zakończeniu roku przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego z informacją na temat zysku i stanu firmy. Termin złożenia dokumentu to 31 maja następnego roku.

Koszty w przedsiębiorstwie pomniejszają podstawę opodatkowania prowadzonej firmy. Kosztem przedsiębiorstwa są wydatki poniesione z tytułu konieczności uzyskania przychodu. Najlepiej koszty firmy obrazuje działalność firm budowlanych. Koszty w branży budowlanej to np.: materiały budowlane, narzędzia, ubrania robocze, koszty księgowości itd. Kosztem jest ten wydatek, który należy ponieść, by móc generować zyski firmy. W związku z tym za poniesione koszty należy zawsze płacić kartą firmową. Do kosztów firmowych można wprowadzić także wydatki zapłacone gotówką, ale jedynie do 10 000 NOK w ciągu całego roku.

PRZYCHÓD FIRMY– KOSZTY = ZYSK

Podatek płaci się tylko od zysku

Rozliczenie podatku dochodowego następuje po każdym roku obrotowym. Pomiędzy marcem a kwietniem każdego roku Urząd Podatkowy wysyła Selvangivelse, który jest wstępnym zeznaniem podatkowym za poprzedni rok. Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat dochodów osiąganych przez płatnika, stanie jego konta bankowego oraz o posiadanych aktywach (nieruchomościach, autach, łodziach etc.). Brakuje na nim jednak danych dotyczących działalności gospodarczej, dlatego właściciele firm mają obowiązek złożyć zeznanie z tymi informacjami.

Przedsiębiorcy otrzymują zeznanie podatkowe dla przedsiębiorców – Selvangivelse for næringsdrivende. Roczne zeznanie podatkowe ma na celu wykazanie wszystkich przychodów oraz kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Urząd wylicza kwotę podatku dochodowego na podstawie otrzymanych dokumentów, a następnie wysyła do przedsiębiorcy dokument Skatteoppgjør, który zawiera informacje na temat wyliczeń dokonanych przez urząd oraz określa kwotę dopłaty lub zwrotu podatku. Dokument ten wysyłany jest do podatnika najpóźniej do 17. października kolejnego roku. W przypadku otrzymania błędnego wyliczenia ze strony urzędu, przedsiębiorca ma prawo do złożenia na piśmie odwołania od decyzji.

Przykład 1

Przedsiębiorca otworzył firmę w styczniu 2016 roku. Do końca roku wystawił 3 faktury na łączną kwotę 140 000 NOK. Koszty firmy to w sumie 40 000 NOK poniesione z tytułu zakupienia sprzętu na potrzeby działalności. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu.

ZYSK FIRMY: 100 000 NOK

Podatek: 12 062 NOK (gdyż Personfradrag dla 1 klasy podatkowej wynosi 51.750 NOK, dlatego podstawą opodatkowania jest 100.000 NOK – 51.750 NOK = 48.250 NOK)

48.250 NOK * 25 % = 12.062 NOK

Trygdeavgift: 100 000 NOK * 11,4% = 11.400 NOK

Łącznie przedsiębiorca odprowadzi do urzędu kwotę 23.462 NOK

Przykład 2

Przedsiębiorca otworzył firmę w maju 2016 roku. Do końca roku wystawił 3 faktury na łączną kwotę 10 000 NOK. Nie miał kosztów. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu.

ZYSK FIRMY: 10 000 NOK

Podatek: 0 NOK

Trygdeavgift: 0 NOK

Przykład 3

Przedsiębiorca otworzył firmę w 2014 roku. Do końca roku 2016 wystawił faktury na łączną kwotę 220.000 NOK. Poniósł koszty na łączną sumę 50.000 NOK. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu.

ZYSK FIRMY: 170.000 NOK

Podatek: 29.607 NOK (170.000 NOK – Personfradrag 51.750 NOK = 118.250 NOK to podstawa opodatkowania)

118.250 NOK * 25% = 29.562 NOK

Dodatkowo został przekroczony pierwszy próg podatkowy o 10.200 NOK (170.000 NOK –

159.800 NOK = 10.200 NOK), więc do tego dochodu należy doliczyć 0,44% podatku.

10.200 NOK * 0,44% = 45 NOK

Dlatego 29.562 NOK + 45 NOK wychodzi 29.607 NOK podatku

Trygdeavgift: 19.380 NOK

Czyli łącznie przedsiębiorca powinien zapłacić do urzędu 48.987 NOK.

Przykład 4

Przedsiębiorca otworzył firmę w 2014 roku. Do końca roku 2016 wystawił faktury na łączną kwotę 220.000 NOK. Poniósł koszty na łączną sumę 50.000 NOK. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu. W ciągu roku 2016 zapłacił do urzędu 4 zaliczki na podatek dochodowy na łączną kwotę 60.000 NOK

Z wyliczeń w przykładzie 3 zostało wykazane, że podatek i ubezpieczenie z rzeczywiście osiągniętego dochodu za 2016 wynosi 48.987 NOK. Urząd na Skatteoppgjør 2016 wykaże, że przedsiębiorca otrzyma zwrot podatku w wysokości 11.013 NOK powiększony o odsetki wynikające z nadpłaty.

Przykład 5

Przedsiębiorca w 2016 roku wystawił faktur na łączną wartość 700.000 NOK. Poniósł koszty na łączną sumę 200.000 NOK. Dochód przedsiębiorcy wynosi więc 500.000 NOK. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu. W ciągu roku 2016 zapłacił do urzędu 4 zaliczki na podatek dochodowy na łączną kwotę 150.000 NOK

ZYSK FIRMY: 500.000 NOK

Podatek: 117.025 NOK (500.000 NOK – Personfradrag 51.750 NOK = 448.250 NOK to podstawa opodatkowania.

448.250 NOK * 25% = 112.062 NOK

Dodatkowo został przekroczony pierwszy i drugi próg podatkowy o łącznie 340.200 NOK (drugi próg o 275.100 NOK i o 65.100 NOK pierwszy). Do tego dochodu należy doliczyć odpowiednio 0,44% i 1,7% podatku

275.100 NOK * 1,7% = 4677 NOK

65.100 NOK * 0,44% = 286 NOK

To daje 4677 NOK + 286 NOK + 112.062 NOK = 117.025 NOK podatku

Trygdeavgift: 57.000 NOK

Czyli łącznie przedsiębiorca powinien zapłacić do urzędu 174.025 NOK.

Z uwagi, że w ciągu roku 2016 zapłacił 4 zaliczki na podatek dochodowy łącznie 150.000 NOK ma niedopłatę 24.025 NOK i tę kwotę powinien uiścić do urzędu do 31 maja 2017 roku. Wpłata po tej dacie będzie powiększona o odsetki.


Źródło info: www.quali.no


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=

Marlena - 2017-04-03
Witam,
A jak wygląda rozliczenie jeżeli mamy sytuację podobna do tej w przykładzie 2 (tylko dochód z dzialalnosci 3000) ale prowadzący działalność jest zatrudniony w innym miejscu?
Pol-Nor