Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
07/10/2016

Jak obliczyć podatek dochodowy dla firm jednoosobowych w Norwegii?

Firma Quali stworzyła dla przedsiębiorców „ściągę”, która pokaże, jak obliczyć podatek dochodowy dla firm jednoosobowych w Norwegii. Sprawdź!

Prowadzenie firmy jednoosobowej w Norwegii wiążę się z obowiązkiem wnoszenia opłaty za:

– podatek dochodowy – 22%,

– składkę ubezpieczeniową (odpowiednik polskiego ZUS-u, czyli trygdeavgift) – 11,4%.

Kwota podatku do zapłaty wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

Zapisz się do Newslettera
Wpisz swój e-mail:

korony_norweskie

W Norwegii istnieją również progi podatkowe, po przekroczeniu których należy odprowadzić jeszcze większy procent podatku. System progów podatkowych zmienia się w każdym roku, na 2019 rok wygląda następująco:

  • dochody do 174 500 NOK są opodatkowane na 22%,
  • dochody z przedziału 174 500 NOK – 245 650 NOK dodatkowo jeszcze o 1,9%,
  • dochody z przedziału 245 650 NOK – 617 500 NOK dodatkowo o 4,2%,
  • dochody z przedziału 617 500 NOK – 964 800 NOK dodatkowo o 13,2%,
  • dochody powyżej 964 800 NOK dodatkowo o 16,2%.

Etapy płatności podatku dochodowego

• Na początku roku kalendarzowego lub po rozpoczęciu działalności gospodarczej, przedsiębiorca deklaruje wysokość zysku firmy wypracowanego w danym roku.

• Na podstawie złożonej deklaracji, urząd wylicza kwotę zaliczki na podatek, które płatne są w wyznaczonych terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku założenia firmy np. 20 maja, dwa pierwsze terminy zostają ominięte, więc zaliczka rozkłada się tylko na 2 raty.

• Po zakończeniu roku przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego z informacją na temat zysku i stanu firmy. Termin złożenia dokumentu to 31 maja następnego roku.

Koszty w przedsiębiorstwie pomniejszają podstawę opodatkowania prowadzonej firmy. Kosztem przedsiębiorstwa są wydatki poniesione z tytułu konieczności uzyskania przychodu. Najlepiej koszty firmy obrazuje działalność firm budowlanych. Koszty w branży budowlanej to np.: materiały budowlane, narzędzia, ubrania robocze, koszty księgowości itd. Kosztem jest ten wydatek, który należy ponieść, by móc generować zyski firmy. W związku z tym za poniesione koszty należy zawsze płacić kartą firmową. Do kosztów firmowych można wprowadzić także wydatki zapłacone gotówką, ale jedynie do 10 000 NOK w ciągu całego roku.

PRZYCHÓD FIRMY– KOSZTY = ZYSK

Podatek płaci się tylko od zysku

Rozliczenie podatku dochodowego następuje po każdym roku obrotowym. Pomiędzy marcem a kwietniem każdego roku Urząd Podatkowy wysyła Selvangivelse, który jest wstępnym zeznaniem podatkowym za poprzedni rok. Dokument ten zawiera podstawowe informacje na temat dochodów osiąganych przez płatnika, stanie jego konta bankowego oraz o posiadanych aktywach (nieruchomościach, autach, łodziach etc.). Brakuje na nim jednak danych dotyczących działalności gospodarczej, dlatego właściciele firm mają obowiązek złożyć zeznanie z tymi informacjami.

Przedsiębiorcy otrzymują zeznanie podatkowe dla przedsiębiorców – Selvangivelse for næringsdrivende. Roczne zeznanie podatkowe ma na celu wykazanie wszystkich przychodów oraz kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Urząd wylicza kwotę podatku dochodowego na podstawie otrzymanych dokumentów, a następnie wysyła do przedsiębiorcy dokument Skatteoppgjør, który zawiera informacje na temat wyliczeń dokonanych przez urząd oraz określa kwotę dopłaty lub zwrotu podatku. Dokument ten wysyłany jest do podatnika najpóźniej do 17. października kolejnego roku. W przypadku otrzymania błędnego wyliczenia ze strony urzędu, przedsiębiorca ma prawo do złożenia na piśmie odwołania od decyzji.

W poniższych przykładach do wyliczeń zastosowane zostały stawki oraz progi podatkowe ustalone na 2018 rok.

Przykład 1

Przedsiębiorca otworzył firmę w styczniu 2018 roku. Do końca roku wystawił 3 faktury na łączną kwotę 140 000 NOK. Koszty firmy to w sumie 40 000 NOK poniesione z tytułu zakupienia sprzętu na potrzeby działalności. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu.

ZYSK FIRMY: 100 000 NOK

Podatek: 10 408 NOK (ponieważ Personfradrag dla 1 klasy podatkowej wynosi  54 750 NOK, dlatego podstawą opodatkowania jest 100 000 NOK –  54 750 NOK = 45 250 NOK).

45 250 NOK * 23 % = 10 408 NOK

Trygdeavgift: 100 000 NOK * 11,4% = 11 400 NOK

Łącznie przedsiębiorca odprowadzi do urzędu kwotę 21 808 NOK.

Przykład 2

Przedsiębiorca otworzył firmę w maju 2018 roku. Do końca roku wystawił 3 faktury na łączną kwotę 10 000 NOK. Nie miał kosztów. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu.

ZYSK FIRMY: 10 000 NOK

Podatek: 0 NOK

Trygdeavgift: 0 NOK

Przykład 3

Przedsiębiorca otworzył firmę w 2017 roku. Do końca roku 2018 wystawił faktury na łączną kwotę 230 000 NOK. Poniósł koszty na łączną sumę 50 000 NOK. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu.

ZYSK FIRMY: 180 000 NOK

Podatek:  28 962 NOK (180 000 NOK – Personfradrag  54 750 NOK = 125 250 NOK to podstawa opodatkowania).

125 250 NOK * 23% = 28 808 NOK

Dodatkowo został przekroczony pierwszy próg podatkowy o 11 000 NOK (180 000 NOK – 169 000 NOK = 11 000 NOK), więc do tego dochodu należy doliczyć 1,4% podatku.

11 000 NOK * 1,4% = 154 NOK

Dlatego  28 808 NOK +  154 NOK wychodzi 28 962 NOK podatku.

Trygdeavgift: 20 520 NOK

Czyli łącznie przedsiębiorca powinien zapłacić do urzędu 49 482 NOK.

Przykład 4

Przedsiębiorca otworzył firmę w 2017 roku. Do końca roku 2018 wystawił faktury na łączną kwotę 230 000 NOK. Poniósł koszty na łączną sumę 50 000 NOK. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu. W ciągu roku 2018 zapłacił do urzędu 4 zaliczki na podatek dochodowy na łączną kwotę 60 000 NOK.

Z wyliczeń w przykładzie 3 zostało wykazane, że podatek i ubezpieczenie z rzeczywiście osiągniętego dochodu za 2018 wynosi 49 506 NOK. Urząd na Skatteoppgjør 2018 wykaże, że przedsiębiorca otrzyma zwrot podatku w wysokości 10 494 NOK powiększony o odsetki wynikające z nadpłaty.

Przykład 5

Przedsiębiorca w 2018 roku wystawił faktur na łączną wartość 800 000 NOK. Poniósł koszty na łączną sumę 200 000 NOK. Dochód przedsiębiorcy wynosi więc 600 000 NOK. Przedsiębiorca nie jest zatrudniony w innym miejscu. W ciągu roku 2018 zapłacił do urzędu 4 zaliczki na podatek dochodowy na łączną kwotę 150 000 NOK

ZYSK FIRMY: 600 000 NOK

Podatek: 136 516 NOK (600 000 NOK – Personfradrag 54 750 NOK = 545 250 NOK to podstawa opodatkowania.

545 250 NOK * 23% = 125 408 NOK

Dodatkowo został przekroczony pierwszy i drugi próg podatkowy o łącznie 376.250 NOK (drugi próg o 307 350  NOK i o 68 900 NOK pierwszy). Do tego dochodu należy doliczyć odpowiednio 3,3% i 1,4% podatku.

68 900 NOK * 1,4% = 965 NOK

307 350 NOK * 3,3% = 10 143 NOK

To daje 4 677 NOK + 286 NOK + 112 062 NOK = 117 025 NOK podatku.

Trygdeavgift: 57 000 NOK

Czyli łącznie przedsiębiorca powinien zapłacić do urzędu 174 025 NOK.

Z uwagi, że w ciągu roku 2018 zapłacił 4 zaliczki na podatek dochodowy łącznie 150 000 NOK ma niedopłatę 54 916 NOK i tę kwotę powinien uiścić do urzędu do 31 maja 2019 roku. Wpłata po tej dacie będzie powiększona o odsetki.

Źródło info: www.quali.no


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=

Marlena - 2017-04-03
Witam,
A jak wygląda rozliczenie jeżeli mamy sytuację podobna do tej w przykładzie 2 (tylko dochód z dzialalnosci 3000) ale prowadzący działalność jest zatrudniony w innym miejscu?