Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
wróć do strony głównej następna aktualność
16/12/2016

Co mogą zrobić przedsiębiorcy w Norwegii, jeśli klienci nie płacą za wystawione faktury?

Wielu przedsiębiorców, niestety, zmaga się z klientami, którzy nie płacą faktur w terminie. Zwlekają z zapłatą, mimo licznych przypomnień nie reagują na maile i telefony. Co robić w takiej sytuacji? Specjalnie dla naszych Czytelników, szczegółowe informacje przygotowała firma Quali.

Co zrobić, gdy klient nie zapłaci za fakturę w terminie?

W przypadku braku płatności za fakturę wystawioną dla klienta, należy przede wszystkim ocenić, czy jest szansa na odebranie długu od klienta. Jeśli klient zwleka z uregulowaniem płatności, ale jest szansa, że zapłaci potem,  można poczekać, ale trzeba pamiętać, że za taką fakturę również trzeba zapłacić podatki.

flaganorge

Jeśli nie ma szans, że klient zapłaci:

1. Kredytuje się tę fv i nie płaci za nią podatków, ale jednocześnie nie może się ubiegać o zapłatę od klienta, gdyż po skredytowaniu przyjmuje się, że klient nie ma zobowiązań.

2. Nie kredytuje się tej fv. Wysyła mailem (z potwierdzeniem odbioru) lub pocztą vasle/purringi. Jeśli to nie zadziała może skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej. W takim przypadku płaci się podatki za taką  fakturę. Po około pół roku po wysłaniu kilku purringów/vasli i próbach kontaktu (udokumentowanych) z klientem, nie otrzyma się pieniędzy, można ubiegać się o zwrot podatków. Trzeba wykazać przed urzędem, że nie otrzyma się tej płatności, wtedy urząd zwraca podatki z tytułu tej faktury, a jednocześnie ściga tego klienta (np. robi mu kontrole). W przypadku bankructwa klienta – sprawa jest uzasadniona.

Kiedy wysyła się purring, a kiedy inkassovarsel?

Według norweskiego prawa wysyłanie upomnień (purring) nie jest obowiązkowe. Obligatoryjnie trzeba jednak wysłać dłużnikowi inkassovarsel, zanim sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej lub na drogę sądową. Wierzyciel ma do wyboru dwie możliwości:

– może wysłać dłużnikowi purring, a następnie inkassovarsel

albo

– może po upływie 14 dni od terminu zapłaty wysłać inkassovarsel.

Purring

Po upływie terminu wysyła się purring. Przepisy nie określają maksymalnej liczby upomnień, którą można wysłać do dłużnika. Do kwoty długu można doliczyć opłaty za nieuregulowanie należności w terminie (purrebegyr), jednak w pierwszym purringu nie nalicza się opłaty purrebegyr.

Inkassovarsal

Jest to wezwanie do zapłaty, które jest jednocześnie ostrzeżeniem przed wszczęciem  postępowania. Zanim nieopłacona faktura zostanie przekazana do firmy windykacyjnej, wierzyciel musi wysłać do dłużnika inkassovarsel (na wezwaniu musi być wyraźna informacja, że dokument ten to inkassovarsel!). Oprócz tego konieczne jest podanie terminu zapłaty wierzytelności (co najmniej 14 dni od doręczenia wezwania) oraz łącznej sumy długu.

Do inkassovarsel może być doliczana opłata purrebegyr za nieuregulowanie należności w terminie. Od 01.01.2016r. opłata ta może maksymalnie wynieść 67 NOK. Jeśli dłużnik nie ureguluje należności w ciągu 14 dni od otrzymania inkassovarsel (ostrzeżenia), to wierzyciel ma prawo rozpocząć procedurę inkasso (windykacji). Można ją rozpocząć samodzielnie lub zlecić firmie windykacyjnej albo adwokatowi.

Betalingsoppfordring

Kiedy wierzytelność zostanie przekazana do windykacji, dłużnikowi należy wysłać betalingsoppfordring, czyli żądanie uregulowania płatności. Dłużnik musi dostać co najmniej 14 dni na uregulowanie płatności. Betalingsoppfordring może zostać wysłane najwcześniej 14 dni po wysłaniu inkassovarsel.

Betalingsoppfordring powinno zawierać informację:

– o nazwie firmy lub nazwisku wierzyciela,

– o sprawie, której dotyczy,

– o wysokości długu wraz odsetkami i opłatami purrebegyr,

– o opłatach za ewentualną zwłokę,

– o konsekwencjach wynikających z braku płatności.

Maksymalna opłata za betalingsoppfordring wynosi od 01.01.2016 201NOK.


Komentarze

Zapisz mnie do newslettera


Zabezpieczenie antyspamowe: 2+3=