NIE WIESZ OD
CZEGO ZACZĄĆ?
Imię*:
Nazwisko*:
Adres*:
Adres e-mail*:
Numer telefonu:
W czym możemy Ci pomóc?* Wiadomość:
Zapisz mnie do newslettera.

*pola obowiązkowe

Reklama

Powrót
CV i list motywacyjny
Umowa o pracę

ZASIŁEK CHOROBOWY I RENTA W NORWEGII

Świadczenia pomocy socjalnej

Jako obywatele kraju należącego do EOG, Polacy pracujący w Norwegii mają na pewnych warunkach prawo do świadczeń pomocy socjalnej (czytaj więcej o zapomogach pod tym adresem). Zapomogi i zasiłki mogą pomóc osobom po wypadkach, przewlekle chorym, ale także każdemu innemu pracownikowi, który chwilowo podupadnie na zdrowiu. Norweskie prawodawstwo jest bardzo sprzyjające i pomaga uczciwym pracownikom, jeżeli mają przejściowe problemy. Narzuca też na pracodawców obowiązki, które sprawiają, że nawet po długim okresie choroby łatwiej jest pracownikowi powrócić do aktywności zawodowej.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które ma pomóc pracownikowi w przypadku przejściowego pogorszenia stanu zdrowia. Przysługuje osobom, które ze względu na chorobę, mogłyby stracić źródło dochodu oraz utracić możliwość powrotu do aktywności zawodowej. Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez rok i należy wówczas poddawać się kontroli z Urzędu Pracy oraz uczestniczyć aktywnie w procedurach służących aktywizacji zawodowej, które mają służyć jak najszybszemu i komfortowemu powrotowi do pracy.

Renta

Renta w Norwegii przysługuje tym pracownikom, którzy ze względu na zły stan zdrowia nie są w stanie podejmować pracy zarobkowej. W przypadku osób przewlekle chorych, o rentę można ubiegać się po roku ciągłego przebywania na zwolnieniu chorobowym. Może ona być przyznana tym pracownikom, w przypadku których próby ponownego wdrożenia w aktywność zawodową nie przyniosły skutku. Oznacza to, że przy wspólnym wysiłku Urzędu Pracy, pracodawcy oraz pracownika, nie było możliwe wypracowanie standardów umożliwiających komfortowy powrót do pracy, ani też stworzenie bez nadmiernych nakładów stanowiska pracy przyjaznego osobie ubiegającej się o rentę.

FAQ Zasiłek chorobowy

1. Czy jako obywatel Polski, mogę się w Norwegii ubiegać o zasiłek w trakcie choroby lub ciąży? Pokaż odpowiedź

2. Jakie warunki muszę spełnić, żeby otrzymać zasiłek chorobowy? Pokaż odpowiedź

3. Jakich dokumentów potrzebuję, aby otrzymać zasiłek chorobowy z NAV? Pokaż odpowiedź

4. Jak wnioskować o zasiłek na czas choroby z NAV? Pokaż odpowiedź

5. W jaki sposób poinformować NAV o wysokości moich dochodów do wyliczenia wysokości zasiłku?

6. Czy NAV wypłaca mi świadczenie za pośrednictwem mojego pracodawcy? Pokaż odpowiedź

7. Czy zasiłek chorobowy mogę otrzymać jedynie jeżeli przebywam na terenie Norwegii? Pokaż odpowiedź

8. Co zrobić, jeśli zachoruję w trakcie przebywania w kraju stałego zamieszkania, a chcę uzyskać zasiłek z Norwegii? Pokaż odpowiedź

9. Czy ZUS jest odpowiedzialny za monitorowanie mnie jeśli choruję w Polsce, a zasiłek pobieram z Norwegii? Pokaż odpowiedź

10. Czy jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, NAV wypłaci mi świadczenie chorobowe? Pokaż odpowiedź

11. Czy jeśli wnioskuję o zasiłek z Polski, przebywając w Norwegii, muszę dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty? Pokaż odpowiedź

12. Według którego prawa socjalnego będzie wypłacany zasiłek, jeżeli wnioskuję z Norwegii o świadczenie od kraju stałego zamieszkania? Pokaż odpowiedź

13. Od którego momentu zwolnienia lekarskiego wypłacanie świadczeń przejmuje NAV? Pokaż odpowiedź

14. Jakie dokumenty powinienem przedstawić, aby uzyskać świadczenie od pracodawcy? Pokaż odpowiedź

15. Jak obliczana jest wysokość zasiłku chorobowego? Pokaż odpowiedź

16. Pracuję w Norwegii krócej niż 4 tygodnie – czy NAV weźmie pod uwagę moje dochody z poprzedniego kraju zatrudnienia, aby obliczyć podstawę zasiłku? Pokaż odpowiedź

17. Czy jest jakaś granica wysokości zasiłku chorobowego? Pokaż odpowiedź

18. Jak długo mogę przebywać na zwolnieniu chorobowym? Pokaż odpowiedź

19. Czy zasiłek chorobowy, który pobierałem w innym kraju, wlicza się do okresu roku, który mogę spędzić na zasiłku? Pokaż odpowiedź

20. Po jak długim czasie moje prawo do zasiłku chorobowego odnowi się? Pokaż odpowiedź

21. Co to jest rozszerzone zaświadczenie lekarskie? Pokaż odpowiedź

22. Czym jest monitorowanie wymogu aktywności zawodowej? Pokaż odpowiedź

FAQ Renta

1. Kto ma prawo do renty z tytułu niemożności wykonywania pracy zarobkowej? Pokaż odpowiedź

2. Czy jeżeli przysługuje mi prawo do renty dodatkowej, mam również prawo do renty podstawowej? Pokaż odpowiedź

3. Przez długi czas byłem zatrudniony, ale teraz od kilku miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy mogę starać się o rentę? Pokaż odpowiedź

4. Co muszę zrobić, aby ubiegać się o rentę po roku na zwolnieniu lekarskim? Pokaż odpowiedź

5. Czy jeżeli nigdy nie pracowałem, mogę ubiegać się o rentę? Pokaż odpowiedź

6. Kto decyduje o przyznaniu mi renty? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie złożyć podanie o przyznanie renty? Pokaż odpowiedź

8. Jak często są wypłacane świadczenia rentowe w Norwegii? Pokaż odpowiedź

9. Czy świadczenie rentowe podlega opodatkowaniu? Pokaż odpowiedź

10. Jakie świadczenia może uzyskać w Norwegii inwalida? Pokaż odpowiedź

11. Do jakiego momentu wypłacane są w Norwegii świadczenia z tytułu inwalidztwa? Pokaż odpowiedź

12. Z czego składają się świadczenia inwalidzkie? Pokaż odpowiedź

13. Komu przysługują poszczególne składniki świadczenia? Pokaż odpowiedź

14. Kiedy jest wypłacany zasiłek chorobowy dla osób niepełnosprawnych? Pokaż odpowiedź

15. Co zrobić, jeżeli wystąpią zmiany w stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej? Pokaż odpowiedź

Prowadzisz firmę również w Polsce?
Skontaktuj się z biurem rachunkowym BAGRUPPEN

Podaj swój adres e-mailPOLECAMY!
PORTAL
Cenne info o Norwegii:
Newsletter:

Lubię źródło cennego info: