Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Reklama

Powrót
Waluty

KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII

O księgowości w Norwegii

Księgowość w każdym przedsiębiorstwie pełni ważną rolę. Rzetelne prowadzenie rachunkowości w firmie pozwala na dokładną analizę przychodów i kosztów oraz kontrolę wydatków w poszczególnych działach. Norweskie przepisy regulują obowiązki każdego przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości. Nakazują one przede wszystkim sporządzać roczne sprawozdanie finansowe oraz raport z działalności firmy.

W Norwegii zasady prowadzenia księgowości regulują ustawy: ustawa o rachunkowości (Regnskapsloven) oraz ustawa o księgowości (Bokføringsloven). Nakazują one prowadzić rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, podkreślając, że wszystkie transakcje dokonywane w obrębie działalności firmy, mają znaczenie i powinny być rejestrowane. Ustawy regulują także kwestie związane z wyceną, rachunkiem zysków i strat i bilansem.

Księgowy norweskiej firmy powinien zapisywać wszystkie transakcje w programie księgowym oraz gromadzić dowody potwierdzające wykonane w firmie operacje, tak, aby urząd podatkowy mógł bez problemu dokonać kontroli kosztów i zastosowanych w firmie odliczeń. Księgowy odpowiada także za archiwizację dokumentów. Sprawozdania finansowe należy przechowywać przez 10 lat.

Ustawa o kontroli ksiąg rachunkowych i rewidentach księgowych mówi o obowiązku kontroli ksiąg i o rewidentach. Ustawa ta dotyczy firm, które zobowiązane są prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z norweską ustawa o rachunkowości. Według ustawy obowiązek posiadania norweskiego rewidenta mają firmy, których łączne dochody operacyjne przekraczają 5 milionów koron.

KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII

FAQ Deklaracja przez internet

1. Jak samodzielnie złożyć przez internet deklarację VAT (MVA)? Pokaż odpowiedź

2. W jaki sposób samodzielnie dokonać korekty błędnej deklaracji MVA (VAT)? Pokaż odpowiedź

3. Jak zgłosić zaliczkę na podatek dochodowy w firmie jednoosobowej? Pokaż odpowiedź

4. Czy w zeznaniu rocznym muszą znajdować się załączniki dotyczące samochodu wpisanego do ewidencji środków trwałych w firmie jednoosobowej? Pokaż odpowiedź

5. Którą opcję zaznaczyć przy wypełnianiu formularza RF-1030 Selvangivelse for naerinsdrivende w przypadku zarejestrowanej w systemie VAT firmy jednoosobowej? Pokaż odpowiedź

6. Jak elektronicznie odpowiedzieć na urzędowe pismo przysłane pocztą? Pokaż odpowiedź

7. Kiedy otrzymam Skatteoppgjøret, jeśli zeznanie roczne zostało wysłane przez biuro rachunkowe poprzez portal altinn.no? Pokaż odpowiedź

FAQ Altinn i MinID

1. Dlaczego warto mieć konto na altinn.no? Pokaż odpowiedź

2. Czy można zmienić hasło na zablokowanym koncie altinn.no? Pokaż odpowiedź

3. Jak odblokować konto na altinn.no jeśli nie mam dostępu do konta ani telefonu, który został podany przy rejestracji? Pokaż odpowiedź

4. Czy można urzędową korespondencję odbierać poprzez portal Altinn? Pokaż odpowiedź

5. Do czego służą kody MinID? Pokaż odpowiedź

6. Jak zamówić kody MinID? Pokaż odpowiedź

FAQ Księgowania i koszty

1. Kiedy księgowość firmy musi prowadzić autoryzowany księgowy? Pokaż odpowiedź

2. Czy zawsze trzeba prowadzić księgowość komputerową w jednoosobowej firmie? Pokaż odpowiedź

3. Czy opłaty związane z prowadzeniem i korzystaniem z firmowego konta są kosztem dla firmy? Pokaż odpowiedź

4. Czy można odliczyć koszty materiałów opłaconych z prywatnego konta? Pokaż odpowiedź

5. Jak księgować przychody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od posiadanych środków pieniężnych? Pokaż odpowiedź

6. Jak zapisać na kontach fakturę od zatrudnionego podwykonawcy? Pokaż odpowiedź

7. Jak księgować fakturę kosztową za zakup materiałów? Pokaż odpowiedź

8. Jak księgować fakturę przychodową? Pokaż odpowiedź

FAQ VAT i podatek dochodowy

1. Kiedy muszę zapłacić VAT za towary z Polski przywożone do Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. Czy można odzyskać VAT z okresu , kiedy firma miała obroty poniżej 50 tysięcy? Pokaż odpowiedź

3. Czy kwota wolna od podatku VAT określona jest dla danego roku, czy dotyczy dwunastu miesięcy? Pokaż odpowiedź

4. Jaki jest termin zapłaty zaległego podatku w przypadku wpłacania zbyt małych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku? Pokaż odpowiedź

5. Jak w przybliżeniu obliczyć kwotę należnego podatku dochodowego? Pokaż odpowiedź

6. Czy można odwołać się od decyzji urzędu, dotyczącej wyliczenia zbyt wysokiej zaliczki na podatek dochodowy? Pokaż odpowiedź

7. Jak oprocentowana jest nadpłata podatku w Norwegii? Pokaż odpowiedź

FAQ Prowadzenie działalności – różne dylematy

1. Czy polska firma wykonująca zlecenia w Norwegii musi w Norwegii zgłosić swoją działalność? Pokaż odpowiedź

2. Czy zmiany wpisu do rejestru Foretaksregisteret są płatne? Pokaż odpowiedź

3. Jakie branże wymagają w Norwegii autoryzacji? Pokaż odpowiedź

4. Czy w branży transportowej trzeba mieć specjalne zezwolenia? Pokaż odpowiedź

5. Czy firma budowlana musi posiadać zezwolenie na pracę? Pokaż odpowiedź

6. Czy można pomagać w firmie jednoosobowej małżonka bez podpisywana umowy? Pokaż odpowiedź

7. Czy można założyć firmę AS posiadając jedynie wkład rzeczowy? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie znaleźć adresy urzędów podatkowych? Pokaż odpowiedź

Prowadzisz również polską firmę?
Skontaktuj się z biurem rachunkowym BAGRUPPEN

Jaki temat Cię interesuje?


Podaj swój adres e-mail


Podaj swój numer telefonuPOLECAMY!
PORTAL
Reklama
Cenne info o Norwegii:
Newsletter:

Lubię źródło cennego info: