Napiszesz do nas?
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Reklama

Powrót
Szkoły rodzenia
Po porodzie

CIĄŻA W NORWEGII

Nieobecność w pracy z powodu choroby

W przypadku zachorowania uniemożliwiającego pracę nieobecność w firmie w trakcie ciąży traktowana jest tak samo, jak nieobecność podczas choroby, a wynagrodzenie za ten okres wypłacane jest na takich samych warunkach, jak podczas zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie chorobowe w ostatnich 3 tygodniach przed porodem wypłacane jest natomiast z zasiłku rodzicielskiego.

Ochrona przed zwolnieniem

Szczegółowe zasady chroniące przed zwolnieniem z pracy kobiety ciężarnej i kobiety w trakcie urlopu macierzyńskiego określa §15-9 kodeksu pracy.
Przepisy te zabraniają pracodawcy zwolnienia kobiety z powodu ciąży lub urlopu macierzyńskiego, również w okresie próbnym. Ochrona ta działa także wtedy, gdy kobieta z powodu ciąży nie jest w stanie wykonywać swojej pracy. Jeśli pracodawca zwalnia kobietę ciężarną z innego powodu, musi wykazać szczegółową charakterystykę istotnej przyczyny zwolnienia popartą dowodami. Ochrona ta działa przez okres roku i dotyczy także kobiet, które podjęły się adopcji. Jeśli kobieta na urlopie macierzyńskim zostanie zwolniona zgodnie z prawem, okres wypowiedzenia naliczany jest po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, natomiast jeśli zwolnienie nastąpi w połowie urlopu macierzyńskiego, druga jego połowa naliczana jest po zakończeniu tego urlopu.
Ochronie podlegają również kobiety, które wykorzystują część urlopu macierzyńskiego lub urlop bezpłatny po upływie pierwszego roku od porodu.
Kobieta zatrudniona może złożyć wypowiedzenie w trakcie urlopu macierzyńskiego, jednocześnie zachowując prawo do okresu wypowiedzenia po zakończeniu tego urlopu.

Pokrycie wkładu własnego kosztów leczenia w trakcie ciąży

Zarówno wszystkie niezbędne badania w trakcie ciąży, jak i po narodzinach dziecka, pokrywane są z ubezpieczenia społecznego – Folketrygden. Ubezpieczenie to obejmuje również takie usługi jak fizjoterapia dla kobiet z PGP (ból spojenia łonowego) oraz mających trudności z poruszaniem się podczas ciąży i do 6 miesiąca po porodzie. W przypadku konieczności przebywania poza miejscem zamieszkania w okresie poprzedzającym poród pokrywane są także koszty zakwaterowania (do 10 dni).

Zawody charakteryzujące się narażeniem zdrowia

Pracodawca ma obowiązek wyznaczenia kobiecie ciężarnej zadania nieobciążającego jej i nienarażającego na żadne zdrowotne niebezpieczeństwo. W przypadku zawodów ze szczególnym narażaniem na:
• wahania ciśnienia,
• promieniowanie jonizujące,
• kontakt z czynnikami biologicznymi (wirusy, bakterie, pasożyty),
• kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi np. rakotwórczymi, rozpuszczalnikami, metalami ciężkimi, drobinkami tworzyw sztucznych, niektórymi detergentami i środkami owadobójczymi, szkodliwymi gazami,
pracodawca powinien dokonać szczególnych starań, aby kobieta ciężarna nie pracowała w takich warunkach.

Składanie wniosku o zasiłek ciążowy krok po kroku

Etapy
1. Wizyta z formularzem u lekarza lub położnej w celu stwierdzenia zagrożenia ciąży, spowodowanego warunkami lub rodzajem wykonywanej pracy.
2. Ustalenie dalszych działań z pracodawcą – przeniesienie na inne stanowisko w celu usunięcia zagrożenia lub potwierdzenie przez pracodawcę konieczności przerwania pracy i wypełnienie odpowiedniej rubryki formularza (nie dotyczy freelancerów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą).
3. Złożenie formularza w lokalnym Urzędzie Pracy i Spraw Socjalnych (NAV) osobiście lub drogą pocztową.

Jaki formularz wybrać?
Dla pracowników zatrudnionych na stałe, w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę
Formularz „Omplassering/tilrettelegging pga graviditet” („Relokacja/przeniesienie na inne stanowisko ze względu na ciążę”), nr 474 b.
Dla osób posiadających własną działalność gospodarczą i freelancerów,
„Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere” („Żądanie o przyznanie zasiłku ciążowego dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i freelancerów”) – formularz NAV 14-13.05.

Wybrane szpitale w Norwegii

Szpital Lokalizacja Adres e-mail Telefon
Helse Stavanger HF Armauer Hansens vei 20, 4011 Stavanger pos@sus.no 05151
Helse Bergen HF Jonas Lies vei 65, 5021 Bergen postmottak@helse-bergen.no 05300
Oslo universitetssykehus HF Kirkeveien 166, 0450 Oslo post.kommunikasjon@ous-hf.no 02770
Sørlandet sykehus HF Egsveien 100, 4615 Kristiansand S postmottak@sshf.no 03738
Vestre Viken – Drammen Sykehus Dronninggata 28, 3004 Drammen postmottak@vestreviken.no 03525
Helse Nord-Trøndelag HF Sykehuset Levanger Kirkegata 2 A, 7600 Levange post@hnt.no 74 09 80 00
St. Olavs Hospital HF Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim post.adm.dir@stolav.no 06800
Helse Midt-Norge RHF Strandveien 1 7500 Stjørdal postmottak@helse-midt.no 74 83 99 00
Nordlandssykehuset HF Prinsens gate 164 8092 Bodø postmottak@nlsh.no 75 53 40 00
Finnmarkssykehuset Sykehusveien 35 9613 Hammerfest postmottak@
Finnmarkssykehuset.no
78 42 10 00

*Wszystkie norweskie szpitale można znaleźć tutaj.

Słowniczek porodowy

SŁÓWKO DEFINICJA
fødsel i gang poród rozpoczął się
vannet går wody odchodzą
for tidlige rier wczesne skurcze porodowe
utflod upławy
blødning krwawienie
navlesnoren pępowina
blødtrykk ciśnienie tętnicze
skjedeåpning rozwarcie pochwy
fostervann wody płodowe
epiduralbedøvelse znieczulenie zewnątrzoponowe
morkake łożysko
amming karmienie piersią
hevelse nabrzmienia
vaksinasjon szczepienie
fødselavdeling oddział porodowy
klyster lewatywa
drypp kroplówka wspomagająca
spebarn noworodek
fødselskanal kanał rodny
jordmor położna
pust dypt oddychaj głęboko
svargenskapforgiftning zatrucie ciążowe
undersøkelse badanie
smertestillende przeciwbólowe

Formularze do pobrania + instrukcja wypełniania formularza

1. Przeniesienie na inne stanowisko ze względu na ciążę (Omplasseringtilrettelegging pga graviditet)
2. Żądanie o przyznanie zasiłku ciążowego dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą i freelancerów(Krav om svangerskapspenger til selvstendig nĂŚringsdrivende og frilansere)
3. JAK WYPEŁNIAĆ FORMULARZE Żądanie o przyznanie zasiłku ciążowego dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą i freelancerów oraz relokacja na inne stanowisko ze względu na ciążę

FAQ Opieka w trakcie ciąży

1. Czy w przypadku braku dokumentów norweskich opieka medyczna kobiety ciężarnej jest odpłatna? Pokaż odpowiedź

2. W którym tygodniu rozpoczyna się opieka nad ciężarną? Pokaż odpowiedź

3. Do jakiego lekarza udać się w pierwszej kolejności? Pokaż odpowiedź

4. Jak przebiega pierwsza wizyta? Pokaż odpowiedź

5. Jacy specjaliści opiekują się kobietą w trakcie ciąży? Pokaż odpowiedź

6. Czy możliwa jest wizyta u polskiego ginekologa lub położnej? Pokaż odpowiedź

7. Czy kobieta nieposiadająca numeru personalnego może ubiegać się o opiekę medyczną? Pokaż odpowiedź

8. Kiedy zakładana jest karta ciąży? Pokaż odpowiedź

9. Jak często odbywają się wizyty kontrolne? Pokaż odpowiedź

10. Kiedy wykonywane jest USG? Pokaż odpowiedź

11. Ile badań USG przysługuje kobiecie ciężarnej? Pokaż odpowiedź

12. Czy można wykupić dodatkowe badanie USG i ile kosztuje? Pokaż odpowiedź

13. Czy można wykonać USG 3D? Pokaż odpowiedź

14. W jakich klinikach możliwe jest wykonanie USG 3D? Pokaż odpowiedź

15. O czym pamiętać przed wizytą kontrolną? Pokaż odpowiedź

16. Czy przysługuje mi wynagrodzenie za czas spędzony na wizycie kontrolnej? Pokaż odpowiedź

17. Na czym polega kurs przygotowania do porodu i jak przebiega? Pokaż odpowiedź

FAQ Zasiłki w trakcie ciąży

1. Czy kobiecie ciężarnej przysługuje zasiłek ciążowy? Pokaż odpowiedź

2. Jaka jest kwota zasiłku ciążowego? Pokaż odpowiedź

3. Na jaki okres przyznawany jest zasiłek ciążowy? Pokaż odpowiedź

4. W jakich przypadkach można ubiegać się o zasiłek ciążowy? Pokaż odpowiedź

5. Czy w przypadku częściowego ograniczenia pracy przysługuje zasiłek ciążowy? Pokaż odpowiedź

6. Kiedy wypłacany jest zasiłek ciążowy? Pokaż odpowiedź

7. Gdzie znaleźć informacje prawne o zasiłku ciążowym? Pokaż odpowiedź

8. Czy kobiecie przysługuje zasiłek rodzicielski po poronieniu? Pokaż odpowiedź

FAQ Poród w Norwegii

1. Jak wybrać szpital? Pokaż odpowiedź

2. Jakich warunków może spodziewać się kobieta przebywająca w szpitalu? Pokaż odpowiedź

3. Jakie produkty dostępne są w szpitalu? Pokaż odpowiedź

4. Co zabrać ze sobą do szpitala? Pokaż odpowiedź

5. Czy podczas konsultacji przed i w trakcie porodu obecny jest tłumacz? Pokaż odpowiedź

6. Jakie środki znieczulające otrzyma kobieta w szpitalu? Pokaż odpowiedź

7. Kto przyjmuje poród w szpitalu? Pokaż odpowiedź

8. Gdzie przebywa dziecko po połogu? Pokaż odpowiedź

9. Jakie podstawowe pomiary wykonywane są dziecku po urodzeniu? Pokaż odpowiedź

10. Jakich porad specjalistycznych może oczekiwać kobieta po porodzie? Pokaż odpowiedź

11. Ile osób może być obecnych przy porodzie? Pokaż odpowiedź

12. Czy możliwy jest poród w wodzie? Pokaż odpowiedź

13. Po jakim czasie od porodu uzyskuje się wypis ze szpitala? Pokaż odpowiedź

14. Jakie dokumenty otrzymuje kobieta ciężarna podczas wypisu ze szpitala? Pokaż odpowiedź

15. Po ilu dniach należy zgłosić się na wizytę kontrolną? Pokaż odpowiedź

16. Na czym polega pomoc położnej po porodzie? Pokaż odpowiedź

17. Na czym polegają rozmowy poporodowe? Pokaż odpowiedź

Prowadzisz firmę również w Polsce?
Skontaktuj się z biurem rachunkowym BAGRUPPEN

Podaj swój adres e-mailPOLECAMY!
PORTAL
Cenne info o Norwegii:
Newsletter:

Lubię źródło cennego info: